hits

Spill-aksje kan gi kjempejackpot!

kommentarer


Bilde: Conan Exiles - Funcom.com

15.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på spillselskapet Funcom på Oslo Børs.

Funcom-aksjen ble en av dagens børsvinnere på Oslo Børs med en oppgang på 8,86 prosent til 1,72 kroner. Det er imidlertid langt igjen til toppen fra i 2008 da aksjen var høyest rundt 50,00 kroner. Aksjen har med dagens aksjekurs falt med nesten 97 prosent siden den var høyest rundt 50,00 kroner i 2008.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å flerdoble seg i løpet av de neste 6-12 måneder. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her.

Funcom er et børsnotert dataspillselskap med hovedkontor i Oslo, grunnlagt i 1993.

Kjent for spill som «The Secret World», «Age of Conan», «Anarchy Online» og «Lego Minifigures».

Funcom hentet inn rundt 8 millioner kroner i en emisjon i august. De hentet også rundt 50 millioner kroner i mai, i en rettet kriseemisjon med svært stor rabatt. Det fikk aksjen til å falle 60 prosent.

Den rettede emisjonen på 95,97 millioner nye aksjer ble gjort til kurs 0,55 kroner per aksje og gav et bruttoproveny på 52,8 millioner kroner.

Pengene som ble hentet inn skal bidra til å videreutvikle spillene og lansere nye. Funcom jobber med en større oppdatering for The Secret World som skal lanseres i første halvdel av 2017, for å motvirke fallende inntekter.

I oktober lanserte de spillet Hide and Shriek, og har lagt vekt på å spre det via profilerte Youtub-kjendiser. "Millioner av brukere har blitt eksponert for spillet uten finansielle kostnader", skriver selskapet i sin presentasjon.

Selskapet jobber også med å få Anarchy Online over på Stream-plattformen, og utvikler et nytt spillområde for Age of Conan. Lisensavtalen med Lego gikk imidlertid ut 1. oktober, så spillet Lego Minifigures Online er avsluttet.

Fremover jobber selskapet mot lansering av spillet Conan Exiles.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Funcom-aksjen, og som nå indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft i tiden fremover.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Du kan lese mer om Funcom på deres hjemmesider her: http://www.funcom.com/

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Funcom N.V. (ticker: FUNCOM):

Funcom-aksjen har siden toppen i 2008, og da aksjen var høyest rundt 50,00 kroner, beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen synes nå å være i ferd med å gjerne etablere en bunn-formasjon.

Aksjen har brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et viktig teknisk motstandsnivå ved 1,50 kroner, og aksjen finner nå teknisk støtte ned mot dette nivået ved korreksjoner ned.

Videre så har aksjen brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.

Neste tekniske motstandsnivå for aksjen av større betydning er nå ved 3,00 kroner.

Torsdag endte aksjen i 1,72 kroner, og dette indikerer således et bra potensiale for aksjen både på kort og mellomlang sikt hvis den nå som det tekniske bildet indikerer skal opp og teste 3,00-nivået.

Det innebærer i så fall en oppgang på hele 75 prosent fra dagens kursnivå, og det gjerne i løpet av bare 1-3 måneders sikt.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 3,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil videre kursoppgang for aksjen helt opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden signaliseres på 6-9 måneders sikt.

Dette indikerer at aksjen kan ha et potensiale helt opp mot 7,00-nivået på 6-12 måneders sikt fra dagens kursnivå ved 1,72 kroner.

Således så indikerer det tekniske bildet for Funcom-aksjen at den kan ha potensiale til å hele firedoble seg, og det kanskje på bare 6-12 måneders sikt.

Selv om Funcom-aksjen skulle hele firedoble seg de neste 6-12 måneder, og stige opp mot 7,00 kroner, så vil aksjen fortsatt være ned med hele 86 prosent siden toppen i 2008, da aksjen var høyest rundt 50,00 kroner.

Basert på det samlede tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Funcom-aksjen som en interessant og spennende kjøpskandidat ved dagens kursnivå.

Vi ser altså et mulig stort potensiale for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Vi vil avslutningsvis likevel understreke at aksjen er svært volatil og at investering i aksjen innebærer svært høy risiko.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen siden 2007 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar