hits

Glemt aksje steg til himmels i dag

kommentarer


14.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en aksje vi hadde en positiv analyse av nylig, StrongPoint (STRONG).

Ja vi hadde her hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av StrongPoint den 10. November 2016, og som dere kan lese her: "Aksje ble 'glemt': kan stige kraftig"

Den gang den 10. november så var StrongPoint-aksjen i 12,00 kroner.

I dag endte StrongPoint-aksjen som dagens børsvinner med en oppgang på hele 23,74 prosent til 15,90 kroner. Aksjen er med dagens oppgang opp hele 32,5 prosent siden vår positive analyse av aksjen for bare litt over en måned siden da aksjen var i 12,00 kroner.

StrongPoint kom med svært positive nyheter til sine aksjonærer da selskapet sent tirsdag kveld meldte at selskapet forventer at EBITDA resultatet i fjerde kvartal vil være nær 50 prosent høyere enn i fjor. Tilsvarende vil EBITDA-resultat for året være 20 prosent høyere enn i fjor.

Kontantstrømmen fra driften har fortsatt å være sterk, og StrongPoint forventer å være gjeldfri innen utgangen av dette året, skrev selskapet videre i sin melding tirsdag kveld.

På bakgrunn av dette foreslår styret et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner per aksje.

En ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt den 5. januar og aksjen vil handles ex utbytte fra neste dag (6. januar).

StrongPoints ordinære utbyttepolitikk er uendret skriver selskapet videre i sin melding. Ordinært utbytte for 2016 vil bli foreslått av styret i forbindelse rapporteringen av fjerde kvartal 16. februar 2017.

Ja vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på denne 'glemte aksjen' på Oslo Børs, og som vi hadde en positiv analyse av for en måneds tid siden, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...


Først litt kort om selskapet:

StrongPoint ASA er en Skandinavias største leverandører av avanserte IT-løsninger til detaljhandelen som styrer, effektiviserer, distribuerer og sikrer kontanter, vareinformasjon og forbrukerinformasjon. PSI Group har hovedkontor på Rælingen og har medarbeidere i Norden, Baltikum og Europa. StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 570 medarbeidere globalt. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker: STRONG.
 Se www.strongpoint.com for mer informasjon.

kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av StrongPoint (STRONG):

Slik vi skrev om i vår tidligere positive analyse av StrongPoint-aksjen så viser aksjen en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har nå fått som vi forventet et videre løft innenfor denne langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

I første omgang signaliseres videre oppgang opp mot 20,00 kroner, og som det tekniske bildet for aksjen indikerer at kan skje i løpet av de nærmeste 1-3 måneder nå.

Et brudd opp i gjennom 20,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og da vil det være begrenset med teknisk motstand for aksjen videre oppover før ved tidligere topp i 2007, rundt 60 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag vår positive analyse av StrongPoint den 10. November da aksjen var i 12,00 kroner.

Vi har et kortsiktig kursmål for aksjen ved 20,00 kroner, og som gir en hyggelig opp side for aksjen på 25 prosent på kort sikt.

Videre så gjentar vi vårt langsiktige kursmål for aksjen ved 60 kroner på nå gjerne bare 1-2 års sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner StrongPoint som en av de mest interessante aksjene på Oslo Børs på kort og mellomlang sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for StrongPoint-aksjen (tidligere PSI Group) siden sommeren 2006 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar