hits

Aksje ned 96 %: Styrelederen hamstrer aksjer

kommentarer


08.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det uavhengige oljeselskapet Panoro Energy på Oslo Børs (ticker: PEN), og som har eiendeler i Vest Afrika.

I dag kom nyheten om at Panoro Energy's styreformann i går hadde hamstret flere aksjer i selskapet.

Styreleder i Panoro Energy, Julien Balkany, kjøpte onsdag 225.338 aksjer i selskapet, ble det opplyst om i en børsmelding fra selskapet i dag.

Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 3,6872 kroner.

Etter transaksjonen har Balkany direkte og indirekte kontroll over 1.325.444 Panoro-aksjer.

Panoro-aksjen endte for øvrig opp 4,3 prosent i dag til 3,88 kroner på Oslo Børs.

Panoro Energy ble notert på Oslo Børs i juni 2010, og utviklingen for aksjen har siden den gang vært mildt sagt en trist historie.

Aksjen ble handlet rundt 100 kroner ved børsnotering, og etter å ha stupt til rundt 40 kroner i løpet av bare et par måneder etter børsnotering, så fikk aksjen igjen et løft opp mot 100 kroner rundt årsskiftet 2010/2011 (jf. diagram over kursutviklingen for aksjen nederst i saken her).

Siden den gang har det for det meste gått nedover med Panoro-aksjen, og som lavest var i 3,20 kroner nå nylig, den 02. desember 2016.

I dag endte aksjen altså opp 4,3 prosent til 3,88 kroner, men selv om aksjen var litt opp i dag så er den altså ned med vanvittige 96 prosent siden toppen rundt 100 kroner ved årsskiftet 2010/2011.

I dag kom altså nyheten om at styreleder, Julien Balkany, har hamstret flere aksjer i Panoro Energy, og i går kjøpte ytterligere 225.338 aksjer til en snittkurs på 3,69 per aksje. Julien Balkany har etter gårsdagens aksjekjøp en total beholdning på 1.325.444 aksjer i Panoro Energy.

Når en person i et selskap sitt styre eller ledelse kjøper aksjer i selskapet så gir det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.

Innsidere har bør jo være de med best kunnskap om utviklingen i selskapet og markedet selskapet operer innenfor. Dermed kan man annta at de bør ha gode forutsetninger for å si om aksjen er billig eller dyr. Når en innsider kjøper aksjer for større beløp så er det altså et tegn på at selskapet gjerne går bedre enn det aksjemarkedet synes å prise inn ved dagens aksjekurs.

Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer for større beløp, kan således være gode kjøpskandidater.

Anbefalte aksje for få dager siden: I dag steg den 56,4 prosent:

I helgen som var så kunne våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese vår analysesak hvor vi hadde studert nærmere på hele energi-sektoren på Oslo Børs (rundt 60 selskaper), og hvor vi så kom med analyser av våres 15 favoritter innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.

En av våre 15 favoritter innen energi-sektoren på Oslo Børs var Questerre Energy (QEC), og som i dag endte som dagens børsvinner med en oppgang på hele 56,4 prosent til 5,13 kroner.

I vår analyse i helgen av disse 15 favorittene våres innen energi-sektoren kunne man blant annet lese om Questerre Energy:

"Den kraftige oppgangen for aksjen har skjedd ved en markant økning i volumet, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen. Med det sterke momentum aksjen nå viser så vil det gjerne kunne komme et brudd opp i gjennom 4,00-nivået for aksjen i løpet av den nærmeste tiden. Ved et etablert brudd opp i gjennom 4,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Da vil videre kursoppgang helt opp mot 10,00 kroner signaliseres..."

I dag har vi hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere på et annet av energi-selskapene på Oslo Børs, Panoro Energy (PEN), og som vi også ser et stort potensiale for nå både på kort og mellomlang sikt.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...


Kort om Panoro Energy (PEN):

Panoro Energy er et uavhengig oljeselskap med eiendeler i Vest Afrika. Selskapets to viktigste eiendeler er Aje feltet i Nigeria og Dussafu funnet i Gabon. I områdene rundt disse feltene har også Panoro identifisert et stort letepotensial.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.panoroenergy.com/

Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):

Panoro Energy-aksjen har altså beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend siden selskapet ble notert på Oslo Børs i juni 2010.

Nå er det imidlertid utløst enkelte positive tekniske signaler for aksjen i løpet av den seneste tiden.

Aksjen har brutt ut av en fallende kile formasjon, og som gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort til mellomlang sikt.

Videre så synes aksjen å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon rundt dagens nivå, og et brudd opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå ved 5,00 kroner vil være med og utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Ved et slikt brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivå rundt 5,00 kroner, så vil videre oppgang for aksjen helt opp mot 10,00 kroner signaliseres på noen måneders sikt.

Selv om aksjen skulle stige opp mot 10,00 kroner på noen måneders sikt, så vil den fortsatt være ned med hele 90 prosent siden toppen rundt årsskiftet 2010/2011 da aksjen var høyest rundt 100 kroner.

Basert på positive tekniske signaler for aksjen den seneste tiden, og med et større innsidekjøp i dag av styrelederen i selskapet, ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Panoro Energy-aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen kan ha et potensiale opp mot 10,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Med dagens sluttkurs for aksjen på Oslo Børs ved 3,88 kroner så innebærer det et potensiale for aksjen på hele 150 prosent, og det gjerne i løpet av så kort tid som 3-6 måneder.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 10,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for aksjen, og som da kan stige helt opp mot 20,00-24,00 kroner. Dersom aksjen skulle stige opp mot 24,00 kroner så vil det i så fall innebære en seksdobling av aksjekursen fra dagens kursnivå. Likevel vil aksjen fortsatt være ned med 76 prosent siden toppen ved 100 kroner rundt årsskiftet 2010/2011.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Panoro Energy-aksjen (PEN) siden juni 2010 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar