hits

Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg

kommentarer


01.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen, og som har steget kraftig siden OPECs beslutning på onsdag om kutt i oljeproduksjonen fra Januar 2017.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com også sett nærmere på de to John Fredriksen-dominerte selskapene Archer og Seadrill på Oslo Børs, og hvor aksjene har stupt de seneste årene med det kraftige fallet i oljeprisen.

Nå er det utløst flere positive tekniske signaler for disse Fredriksen-aksjene, og som indikerer at de kan flerdoble seg i løpet av 2017, og ved en videre kraftig oppgang i oljeprisen fremover.

Men la oss først se på oljeprisen, og som har steget fra rundt rundt 47 dollar før OPECs beslutning om kutt i oljeproduksjonen på onsdag, mens den nå torsdag kveld handles rundt 54,20 dollar per fat (Brent Spot).

Oljeprisen tester nå for sjette gang i løpet av de seneste 15 måneder et svært viktig teknisk motstandsnivå for oljeprisen (Brent Spot) rundt dette nivået ved 53,00-54,00 dollar som den handles rundt nå (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom oljeprisen nå skulle klare å bryte opp i gjennom, og etablere seg over dette betydelige tekniske motstandsnivået rundt 53,00-54,00 dollar.

Så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og da vil videre kraftig oppgang helt opp mot 70,00 dollar signaliseres for oljeprisen på 3-6 måneders sikt.

Skulle dette skje, og at oljeprisen får et videre kraftig løft slik i tiden fremover, og gjerne helt opp mot 70,00 dollar på bare 3-6 måneders sikt.

Ja så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere på de to Fredriksen-aksjene Archer og Seadrill, og som vi tror kan bli to av vinnerne på Oslo Børs i tiden fremover ved en videre kraftig oppgang for oljeprisen inn i 2017.

Du  kan lese mer om dette nedenfor annonsen her....

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjene Archer og Seadrill på Oslo Børs, og hvor det tekniske bildet for disse aksjene nå indikerer at de kan stå foran en flerdobling i året som kommer.

For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må du være betalende medlem.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Seadrill Ltd. (SDRL):

Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av 68 halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://www.seadrill.com/

Teknisk analyse av Seadrill (SDRL):

Ser vi på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen så har denne falt kraftig siden toppen rundt 288 kroner i slutten av 2013, og før det kraftige oljeprisfallet.

Aksjen har siden den gang beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend, men etter den seneste kraftige oppgang for aksjen så har den nå brutt ut av denne langsiktige fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så har aksjen brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Seadrill-aksjen på mellomlang og lang sikt.

Det er også blitt utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen nå fra en stor dobbel-bunn formasjon.

Potensialet for aksjen på kort sikt, og i henhold til denne dobbel-bunn formasjonen som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra, er opp mot 40-50 kroner på 1-3 måneders sikt.

Dette nivået rundt 40-50 kroner har for øvrig Seadrill-aksjen vært oppe og testet to ganger tidligere i år, i mars og i mai (jf. diagram nederst i saken her).

Skulle aksjen bryte opp i gjennom 50-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Seadrill-aksjen.

Basert på de positive tekniske signaler som nå er utløst for Seadrill-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com denne aksjen som en av de mest interessante aksjene på Oslo Børs med tanke på en mulig videre kraftig oljeprisoppgang.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Archer Ltd (ticker: ARCHER)

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer-aksjen:

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vår nylige positive analyse av Fredriksen-aksjen Archer Ltd, og som vi hadde en positiv analyse her den 09. oktober 2016: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"

Den gang var Archer-aksjen i 5,28 kroner, mens den i dag endte i 7,12 kroner. Aksjen har således steget med rundt 35 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for rundt to måneder siden.

Archer-aksjen har også falt kraftig de seneste årene, og aksjen har falt fra en topp rundt 120 kroner i midten av 2014, mens aksjen i dag endte i 7,12 kroner.

Aksjen var lavest i år helt nede i 2,60 kroner i mars, men har siden vist en mer positiv utvikling.

Det er etablert det som synes å være en tydelig bunn-formasjon for aksjen, i form av en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom aksjen bryter opp i gjennom, og etablerer seg over, et viktig teknisk motstandsnivå rundt 8,00 kroner, så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil potensialet for aksjen kunne være helt opp mot 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Det vil i så fall da innebære rundt en tredobling for aksjen fra dagens kursnivå ved 7,12 kroner.

Vi har nylig hos Aksjeanalyser.com hatt en positiv analyse av Archer, og vi gjentar i dag vårt tidligere positive syn på aksjen.

Vi ser altså en mulig flerdobling for Archer-aksjen, og vi har kursmål for aksjen ved 20 kroner på 6-12 måneders sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Diagram over kursutviklingen for Seadrill-aksjen:


Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen:


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar