hits

John Fredriksen kan håve inn 30 milliarder på fisk

kommentarer

29.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det vi hadde en sak om her på bloggen den 08. Mai 2016, og hvor vi mente dette kunne bli en av vinnerbransjene også i 2016 slik som i 2015, nemlig sjømatsektoren på Oslo Børs.

Du kan lese vår sak den gang den 08. Mai 2016 her: "Dette kan bli vinneraksjene i år"

Den gang så vi hos Aksjeanalyser.com nærmere på de åtte selskapene som inngår i den norske sjømatindeksen på Oslo Børs: Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

Ved vår sak den gang den 08. Mai 2016 så var denne Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) i 273 poeng, mens den i dag endte i 354 poeng.

Oslo Børs Seafood Index har da steget med hele 30 prosent siden vår sak den gang den 08. Mai i år.

Vi hadde samtidig den gang, den 07. Mai 2016, en analyse kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi analyserte alle disse åtte aksjer som inngår i Oslo Børs Seafood Index, og hvor vi så trakk frem våre fem favoritter blant disse åtte selskapene på Oslo Børs innen sjømatsektoren. "Dette kan bli vinneraksjene i år"

Status i dag er at disse fem aksjer vi trakk frem som våre favoritter innen sektoren den gang, nå har steget med i snitt 48,3 prosent siden den 08. Mai 2016. Mens indeksen for hele sjømatsektoren altså i samme periode siden 08. Mai 2016 har steget med 30 prosent.

Vi må således kunne si oss svært godt fornøyd med resultatet av vår analyse den gang, og med en gjennomsnittlig avkastning på hele 48,3 prosent på våre fem foretrukne aksjer innen sjømatsektoren på Oslo Børs siden den gang 08. Mai 2016.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

En av våre fem favoritt-aksjer innen sjømatsektoren den gang var Marine Harvest, og hvor Trygve Hegnar kjøpte rundt fire millioner aksjer i Marine Harvest og således gikk svært tungt inn i selskapet med en investering på rundt en halv milliard kroner i midten av februar i år.

Dette må kunne sies å være en mildt sagt stor investering og satsning fra Trygve Hegnar sin side, og som den gang hadde en formue på rundt 2,7 milliarder kroner i følge Kapitals egen oversikt over Norges 400 rikeste personer.

Trygve Hegnar investerte altså i midten av februar tilsvarende rundt 20 prosent av sin totale formue i Marine Harvest. Han hadde tydeligvis stor tro på Marine Harvest, og det har det nå vist seg at han skulle bli rikt belønnet for.

Den gang i midten av februar da Trygve Hegnar investerte rundt 20 prosent av sin totale formue i Marine Harvest-aksjer, så var aksjekursen for Marine Harvest rundt 117 kroner.

Trygve Hegnar har dermed tjent hele 150 millioner kroner på sin investering i Marine Harvest siden midten av februar i år.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Men den som har tjent aller mest av Marine Harvest-aksjonærene er John Fredriksen som via sitt investeringsselskap Geveran Trading Company sitter med rundt 79,5 millioner aksjer i Marine Harvest.

John Fredriksen har med dette tjent vanvittige tre milliarder kroner på sine aksjer i Marine Harvest Group (MHG), og det bare siden midten av februar i år.

Da kan han sikkert klare å leve med at han valgte å selge en større post på rundt fire millioner aksjer i Marine Harvest til Trygve Hegnar i midten av februar for rundt 117 kroner per aksje.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen, og som indikerer at både Trygve Hegnar og John Fredriksen kan komme til å tjene veldig mye mer penger på aksjen i tiden fremover.

John Fredriksen kan potensielt tjene nærmere 30 milliarder kroner på sine 79,5 millioner aksjer i Marine Harvest i løpet av bare de neste par årene.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Marine Harvest-aksjen (MHG):

Marine Harvest-aksjen viser en sterk utvikling innenfor både en langsiktig og kortsiktig stigende trend.

Det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer en videre sterk utvikling for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nylig også brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 145 kroner, og dette nivået representerer nå teknisk støtte for aksjen ved eventuelle korreksjoner ned.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for Marine Harvest-aksjen.

Potensiale for aksjen, og i henhold til den stigende trenden, er i første omgang opp mot 250 kroner på gjerne bare så kort tid som 3-6 måneders sikt.

Dette innebærer da et potensiale for aksjen på hele 60 prosent opp fra dagens sluttkurs ved 154,70 kroner.

Aksjen kan imidlertid ha et enda større potensiale på 1-2 års sikt, og da indikerer den langsiktige stigende trenden som aksjen har beveget seg innenfor siden bunnen i 2008 rundt åtte kroner etter finanskrisen i 2008.

Ja da indikerer denne langsiktige stigende trenden som Marine Harvest-aksjen har beveget seg innenfor siden 2008 at aksjen har potensiale til å kunne stige så høyt som opp mot 500 kroner på ett par års sikt.

Det vil i så fall innebære rundt en tredobling, eller oppgang på rundt 200 prosent, for aksjen fra dagens kursnivå.

Dersom Marine Harvest-aksjen de neste par årene skulle stigen helt opp mot 500 kroner, og som altså den langsiktige stigende trenden for aksjen indikerer at den kan komme til å gjøre.

Ja så vil i så fall John Fredriksen og hans Geveran Trading Company kunne få en ytterligere gevinst på sine 79,5 millioner Marine Harvest-aksjer på vanvittige 27 milliarder kroner. Det gjerne bare i løpet av de neste par årene.

Dersom man synes det høres voldsomt ut at Marine Harvest-aksjen skal kunne tredoble seg i  løpet av de neste 1-2 år, og altså kunne stige med gjerne så mye som 200 prosent i løpet av de neste 1-2 år.

Ja da får vi nevne at aksjen nå altså har steget fra en bunn etter finanskrisen i 2008, da aksjen var rundt åtte kroner, og til i dag en kurs rundt 155 kroner.

Marine Harvest-aksjen har altså steget med vanvittige 1.800 prosent siden den gang, og har altså hele 19-doblet seg siden bunnen i 2008.

Sett i lys av dette så virker det kanskje ikke like umulig at aksjen kan ha et potensiale til å kanskje tredoble seg fra dagens kursnivå innenfor den langsiktige stigende trenden i løpet av 1-2 års sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i hvert fall i dag våre tidligere positive analyser av Marine Harvest-aksjen, og vi ser et stort potensiale for aksjen både på kort og lang sikt.

Du kan følge utviklingen for Marine Harvest-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Marine Harvest-aksjen (MHG) siden begynnelsen av 2007 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar