hits

Oslo Kommune har tjent 3.300 millioner på børsen - i 2016

kommentarer


27.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det børsnoterte energiselskapet Hafslund, og hvor Oslo Kommune er største aksjonær.

Oslo Kommune eier totalt cirka 105 millioner aksjer (A og B aksjer) i Hafslund, og som tilsvarer en eierandel i energiselskapet på 53,7 prosent.

Det har tidligere vært heftige politiske diskusjoner om Oslo Kommune skulle selge sine aksjer i Hafslund, men det har endt med at kommunen har beholdt sine aksjer.

Heldigvis får en vel si i dag, for nå har Hafslund-aksjen fått et kraftig løft de seneste årene.

Aksjen har i løpet av de siste tre årene steget fra rundt 45 kroner i november 2013 og til i dag en kurs rundt 88 kroner. Kursen for Hafslund-aksjen har altså nær doblet seg i løpet av de seneste tre årene.

Verdien på Oslo Kommune sine rundt 105 millioner aksjer i Hafslund har med dette fått en verdiøkning på hele 4,5 milliarder kroner i løpet av de seneste tre årene.

Bare i løpet av 2016 så har verdien på Oslo Kommune sine Hafslund aksjer steget med nesten 3 milliarder kroner i verdi.

Legger vi til utbytte som Oslo Kommune har mottatt på sine rundt 105 millioner aksjer i Hafslund i år med 3,00 kroner i utbytte per aksje, ja så har Oslo Kommune hittil i 2016 tjent vanvittige ca. 3.300 millioner kroner på sine Hafslund-aksjer i år.

Aksjen har steget fra rundt 59 kroner den 30.12.15 og til fredag en kurs rundt 88 kroner. Hafslund-aksjen har med dette steget med nesten 50 prosent bare i 2016.

Oslo Kommune sin eierandel i Hafslund på 53,7 prosent har i dag en total markedsverdi med dagens aksjekurs på rundt 9,2 milliarder kroner.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Hafslund og det tekniske bildet for aksjen, og som nå indikerer at Oslo Kommune kan komme til å få ytterligere mange milliarder i verdiøkning på sine aksjer i energiselskapet Hafslund i årene fremover.

Du kan lese mer nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Hafslund-aksjen:

Hafslund-aksjen viser nå en positiv utvikling både på kort og lang sikt.

På kort sikt er aksjen i en bratt stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

I det lengre bildet så viser aksjen også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen også på lang sikt.

Aksjen har nå også brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 75,00-nivået, og dette nivået representerer nå teknisk støtte for aksjen ved eventuelle korreksjoner ned.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot tidligere topper fra i 2007 da aksjen høyest var helt opp mot 170,00-nivået.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Dersom Hafslund-aksjen nå skulle stige opp mot tidligere topp rundt 160-170 kroner i løpet av de neste 1-3 årene, og slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan komme til å gjøre.

Da vil i det i så fall innebære at aksjen kan komme til å stige med rundt 80-90 prosent fra dagens kursnivå.

Det vil da kunne gi Oslo Kommune en verdiøkning på sine Hafslund-aksjer fra dagens verdi rundt 9,2 milliarder og opp mot 17 milliarder kroner i verdi, og det gjerne i løpet av bare de neste 2-3 årene.

Oslo Kommune kan altså få økt verdien på sine Hafslund-aksjer med ytterligere rundt 8 milliarder kroner om aksjen nå skulle stige opp mot tidligere topper den var ved i 2007 da aksjen var rundt 160-170 kroner.

Så hvis noen fra Oslo Kommune skulle spørre oss i Aksjeanalyser.com om hva vi mener de burde gjøre med sine Hafslund-aksjer så vil svaret være tydelig og klart: IKKE selg en eneste Hafslund-aksje!!

Vi skal heller ikke glemme at Oslo Kommune mottar store årlige utbytter fra Hafslund på sine rundt 105 millioner aksjer i selskapet.

I mai 2016 utdelte selskapet et utbytte på NOK 3,00 per aksje , og Oslo Kommune mottok således med sine rundt 105 millioner aksjer i selskapet et utbytte for 2015 i mai i år på hele 315 millioner kroner.

De foregående fire år har selskapet utbetalt et utbytte på 2,50 kroner per aksje per år, og Oslo Kommune har således disse fire foregående år mottatt et årlig samlet utbytte på sine rundt 105 millioner aksjer på cirka 260 millioner kroner.

Totalt har Oslo Kommune dermed mottatt hele 1.355 millioner i utbytte med sine 105 millioner aksjer i Hafslund i løpet av de seneste fem årene.

Hafslunds uttaler på sine nettsider at deres utbyttepolitikk er som følger:

"Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale stabile utbytter som over tid tilsvarer minst 50 prosent av årsresultatene."

Les også: "Når fruen er vanskelig å tilfredsstille"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagrammer over utviklingen for Hafslund-aksjen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar