hits

Høy biotek-feber herjer på børsen

kommentarer


21.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det vi tror kan bli en av vinneraksjene på Oslo Børs i 2017, det norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Børs Axess: TRVX).

Targovax-aksjen (TRVX) ble en av dagens desiderte børsvinnere på Oslo Børs (Axess) med en oppgang på hele 21,21 prosent til 12,00 kroner. Hakk i hæl kom et annet norsk bioteknologiselskap PCI Biotec Holding (PCIB) med en oppgang på 21,17 prosent til 16,60 kroner.

Videre så steg Nordic Nanovector, et annet norsk bioteknologiselskap kraftig igjen og endte dagen med en oppgang på hele 8,99 prosent til 97,00 kroner. Nordic Nanovector, har med dette steget med hele 676 prosent det seneste året.

Det norske bioteknologiselskapet Targovax kom på børs (Oslo Axess) den 08. juli 2016. Selskapet hadde da hentet inn ny kapital på 110 millioner kroner for å finansiere fem nye studier.

- I dag ble Targovax, et av de første gründerfirmaene innen onkologi som ble startet på Radiumhospitalet, børsnotert på Oslo Axess.

Dette er en milepæl, og vi er veldig glade for å ta dette steget. Ambisjonen er en bredere eierbase samt å øke synligheten for foretaket, uttalte administrerende direktør Gunnar Gårdemyr den gang til Dagens Medisin.

Finansiering ut 2017:

Børsnoteringen skjedde i forbindelse med at Targovax hentet inn 110 millioner kroner i en rettet emisjon, altså utstedelse av aksjer, som ble gjennomført i juli. Midlene skal blant annet brukes til å avslutte en klinisk studie og starte fem nye studier.

Finansieringen vil være tilstrekkelig for å drifte Targovax frem til milepæler i alle seks studiene i løpet av 2017, het det videre i pressemeldingen fra selskapet.

For ett år siden så vi nærmere hos Aksjeanalyser.com på et annet norsk basert bioteknologiselskap, og hvor også DNB Markets var svært positive til aksjen, og som nå har nesten åttedoblet seg i løpet av det seneste året.

Den gang var det bioteknologiselskapet Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO), og hvor vi hos Aksjeanalyser.com også så et betydelig potensiale for aksjen basert på teknisk analyse.

Vi hadde så hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Nordic Nanovector den 19. November 2015, og den gang var aksjen i 12,50 kroner. Du kan lese vår analyse av Nordic Nanovector-aksjen den gang for ett år siden her...

I dag ett år senere endte aksjen i 97,00 kroner, og har da altså nesten åttedoblet seg i løpet av bare det seneste året. Aksjen har nå altså steget med hele 676 prosent på ett år.

Nå har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på et annet norske bioteknologiselskap, Targovax (TRVX), og for å se på det tekniske bildet for denne aksjen, og hva dette indikerer for den videre kursutviklingen for aksjen.

I dag steg altså Targovax-aksjen med hele 21,21 prosent og endte i 12,00 kroner.

Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den nå kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover. Du kan lese mer om dette nedenfor annosen her...

Kort om selskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX):

Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter. Targovax utvikler to komplementære tilnærminger innen immunonkologi: en peptid-basert immunterapibasert plattform for pasienter med RAS-mutert kreft og en virusbasert immunterapiplattform basert på genmodifiserte onkologiske virus utstyrt med potente immunstimulerende transgener for pasienter med faste svulster.

Noen fakta om Targovax:

  • Etablert i 2010 av Gustav Gaudernack og Jon Amund Eriksen. Gaudernack er fortsatt medisinsk rådgiver i firmaet.
  • Med utspring i forskning fra Radiumhospitalet, utviklet selskapet blant annet en vaksine mot kreft i bukspyttkjertelen.
  • Targovax har oppnådd en Orphan Drug status for sine produktkandidater mot bukspyttkjertelkreft, mesotheliom (lungesekkkreft) og eggstokkkreft, i USA og EU.
  • Targovax har hentet 414 millioner kroner i egenkapital fra investorer gjennom flere transaksjoner siden 2010.
  • De største investorene etter børsnoteringen er venturekapitalfondet HealthCap, en av Europas største bioteknologispesialiserte aktive eierfond, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og en rekke institusjonelle og profesjonelle finansielle investorer, blant annet Nordea.

Kilde: Targovax

Investorpresentasjon (online) hos DNB om Targovax i morgen, tirsdag den 22. november 2016 kl 08:00:

DNB kom med en oppdatert analyse av Targovax-aksjen den 17. November, i forbindelse med selskapets resultatpresentasjon for 3. kvartal. DNBs analytikere skrev i den forbindelse i en kommentar til resultatpresentasjonen:

-Targovax reported Q3 earnings today. The actual Q3 report was something of a non-event, as is usual for this type of company. The most important news was the fact that it has seen some delays in manufacturing clinical trial material for ONCOS-102. This will lead to a delayed start of first dosing from H2 2016 to H1 2017 or by up to six months. In the long run this should have only a minor effect, but will most likely have a negative short-term impact on the Targovax shares. We maintain our BUY recommendation and NOK17 target price.

I morgen, tirsdag 22. november kl 08:00 vil DNB ha en online investorpresentasjon av selskapet Targovax, og hvor CEO i Targovax, Øystein Soug vil være tilstede. Han vil da presentere selskapet, og svare på spørsmål fra investorer.

Teknisk analyse av Targovax (TRVX):

Targovax-aksjen ble altså notert relativt nylig, den 08. juli 2016, på Oslo Axess, og det er således relativt liten historikk å basere teknisk analyse av aksjen på.

Det tekniske bildet for aksjen indikerer imidlertid at aksjen kan stå foran videre kraftig oppgang.

Aksjen har brutt opp i fra en stor triangel konsoliderings-formasjon, og brudd opp fra slike formasjoner etterfølges ofte av videre kraftig kursoppgang for aksjen (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen viser også positiv volum-balanse, med kraftig økning i omsetningen av aksjer ved kursoppgang og lavere omsetning av aksjer ved kursfall og konsolideringer.

Dette gir ytterligere positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på det samlede tekniske bildet for aksjen så indikeres nå videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

På grunn av den begrensede historikken for aksjen, som altså ble notert på Oslo Børs (Axess) i sommer, så er det vanskelig å si så mye i dag om det langsiktige potensiale for aksjen fremover basert på alene teknisk analyse.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer imidlertid selskapet og aksjen som en av de mest interessante på Oslo Børs det kommende året, og vi ser ikke bort i fra at Targovax-aksjen kan bli 'nye' Nordic Nanovector det kommende året.

Vi må likevel nevne, og slik vi også gjorde i vår positive analyse av Nordic Nanovector for ett år siden, og som gjelder for alle selskaper av denne typen:

Ja vi avslutter med å si at det alltid vil være høy risiko i denne typen aksjer, og hvor mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.

Targovax har forøvrig med dagens sluttkurs ved 12,00 kroner en børsverdi på rundt 500 millioner kroner.

Nordic Nanovector som både DNB og vi hos Aksjeanalyser.com var veldig positive til for ett år siden, og som altså også er et norsk bioteknologiselskap, hadde også en tilsvarende børsverdi den gang på da rundt 550 millioner kroner.

I dag som Nordic Nanovector-aksjen har steget med hele 676 prosent på ett år, så er børsverdien for Nordic Nanovector steget til hele 4,3 milliarder kroner.

Nå sier vi naturligvis ikke at Targovax dermed har det samme potensiale som Nordic Nanovector, men vi hos Aksjeanalyser.com tror likevel at Targovax har et potensiale til å kunne bli en av vinneraksjene på Oslo Børs i løpet av det neste året.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer altså Targovax-aksjen (TRVX) som en spennende og interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå ved 12,00 kroner, og vi tror aksjen kan ha potensiale for å flerdoble seg på ett års sikt, og slik som Nordic Nanovector har gjort siste året.

Vi deler forøvrig DNB Markets sitt kursmål for aksjen og som i dag er ved 17 kroner, og vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen har et potensiale til å kunne stige opp mot 17,00 kroner på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder.

På ett års sikt ser vi også en mulighet for at Targovax-aksjen kan bli en av børsvinnerne det neste året, og kanskje flerdoble seg, slik Nordic Nanovector-aksjen har gjort det siste året.

Men risikoen i denne type aksjer og selskaper er som sagt veldig høy, og hvor mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.

Så er det et ordtak som heter: "Den som intet våger, intet vinner"...

Les også: "Facebook verdt 1,5 x Oslo Børs"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for Targovax-aksjen siden børsnotering den 08. juli 2016 og frem til i dag (TRVX):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar