hits

Dollaren på vei mot 11 kroner

kommentarer


17.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på dollaren og som har steget betydelig mot norske kroner i løpet av den seneste tiden.

I begynnelsen av oktober kostet en dollar rundt 8,00 norske kroner, mens den nå i dag koster 8,55 kroner.

Dollaren har altså steget med over 50 øre mot norske kroner i løpet av bare halvannen måned.

Det er blant annet økte forventninger om at Fed vil heve renten i desember som har ført til en styrking av dollaren den siste tiden.

Styringsrenten i USA ligger nå i intervallet mellom 0,25 og 0,50 prosent etter at den sist gang ble hevet fra intervallet nær null i desember ifjor. Det var da første gang på syv år at styringsrenten i USA ble endret.

Mange økonomer venter nå at styringsrenten vil bli hevet på desember-møtet, og at det deretter vil bli en gradvis videre renteoppgang.

Dollaren er nå ved et historisk høyt nivå mot norske kroner når en dollar i dag koster rundt 8,55 kroner.

Foruten en topp opp mot 9,00 kroner i begynnelsen av januar 2016 så må vi tilbake til 2001/2002 for å finne en like dyr dollar rundt 8,50-nivået.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for USD/NOK, og som indikerer at dollaren i løpet av neste år kan komme til å stige så høyt som opp mot 11,00 mot norske kroner.

En av grunnene til at dollaren kan komme til å stige så høyt som helt opp mot 10,00-11,00 mot norske kroner i løpet av 2017 er at rentene i hhv USA og Norge er ventet å gå motsatt vei.

Det er ventet høyere renter i USA i året som kommer, mens rentene her hjemme, blant mange økonomer, ventes å enten falle eller bli værende lenge på dagens nivå.

Dersom dollaren skulle stige helt opp mot 10,00-11,00 mot norske kroner i løpet av 2017, så vil dollaren da være på sitt dyreste på minst 35 år. I følge Norges Banks statistikk over daglige valutakurser, og som går tilbake til 1981 så har ikke dollaren siden den gang vært notert høyere enn 9,88 mot norske kroner.

Du kan lese vår tekniske analyse av dollaren mot norske kroner (USD/NOK) nedenfor annonsen her...


Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av USD/NOK:

Ser vi på det tekniske bildet for dollaren mot norske kroner (USD/NOK), så beveger denne seg innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram over utviklingen for USD/NOK nederst i saken her).

Videre oppgang signaliseres nå for dollaren innenfor denne stigende trenden.

USD/NOK hadde altså en topp opp mot 9,00 i januar 2016, og har siden konsolidert og falt noe tilbake, og var i begynnelsen av oktober rundt 8,00.

Nå den seneste halvannen måned så har imidlertid dollaren igjen fått et kraftig løft mot norske kroner, og handles nå torsdag kveld rundt 8,55. Vi må tilbake til august i år sist gang dollaren var rundt dette nivået.

Nå indikerer det samlede tekniske bildet for USD/NOK at kursen trolig vil stige videre i tiden fremover, og i første omgang opp mot forrige topp fra i januar, rundt 9,00.

Dersom USD/NOK bryter opp i gjennom det tekniske motstandsnivået rundt 9,00, så vil neste tekniske motstandsnivå for USD/NOK av større betydning være opp mot tidligere topp fra i 2001, da kursen var opp mot 9,50.

Les også: "Aksje ble 'glemt' - kan stige kraftig"

I henhold til den langsiktige stigende trenden som USD/NOK nå beveger seg innenfor så indikeres imidlertid at kursen kan komme til å stige helt opp mot 11,00 i løpet av 2017.

Skulle det skje, og at dollaren i løpet av 2017 stiger helt opp mot 11,00 kroner. Ja så vil det i så fall innebære at dollaren vil koste nær 30 prosent mer for oss nordmenn da enn hva den gjør i dag når den handles rundt 8,55.

Du kan følge utviklingen for USD/NOK og andre valutakurser hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for USD/NOK siden 2001 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar