hits

Nå kan oljeprisen stupe til 30 dollar

kommentarer


14.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen og som nå bryter ned i gjennom et svært viktig teknisk nivå.

Det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen, og som du kan lese mer om lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag.

Brent-oljen handles i skrivende stund mandag kveld i 20-tiden rundt USD 44,60, og har lavest i dag vært ved USD 43,55.

Oljeprisen viser igjen en veldig volatil utvikling, og har nå falt under et svært viktig teknisk støttenivå i området mellom USD 45,00-46,00.

Det utløses kraftige tekniske salgssignaler for oljeprisen om den nå ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over USD 46,00-nivået igjen. Skulle oljeprisen nå etablere seg under USD 45,00-nivået, så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for oljeprisen, og videre kraftig fall vil signaliseres for oljeprisen i tiden fremover.

Bakgrunnen for det markante oljeprisfallet den seneste tiden er blant annet stor skepsis til om Opec klarer å bli enige om kutt i oljeproduksjonen ved møtet den 30. november.

En annen årsak til oljeprisfallet er en sterkere dollar etter Donald Trumps valgtriumf. Bakgrunnen for dette igjen er en tro på at Trump vil satse mye på blant annet infrastruktur, og som igjen har bidratt til oppgang for aksjekurser og prisen på f.eks. industrimetaller. Oljeprisen derimot har fått ytterligere press på seg av en sterkere dollar.

I tillegg har Donald Trump gitt signaler om at han er positiv til en økt oljeskiferproduksjon i USA, og som igjen kan føre til ytterligere forverring av balansen i verdens oljemarked.

Les også vår analyse fra i går: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"

På bakgrunn av det seneste oljeprisfallet, og hvor oljeprisen altså nå har brutt ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå i området USD 45,00-46,00. Ja så har vi sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent-olje), og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent-Spot):

Oljeprisen (Brent-olje) har altså nå brutt ned i gjennom det som var et svært viktig teknisk støttenivå for oljeprisen, rundt USD 45,00-46,00.

Brent-oljen handles mandag kveld rundt USD 44,60, og har da brutt både ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået ved USD 45,00, men også ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. diagram nederst i saken her).

At oljeprisen nå de seneste ukene har brutt ned i gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for oljeprisen nå har vendt negativ igjen.

Neste viktige tekniske støttenivå for Brent-oljen er nå rundt USD 41,00-42,00.

Dersom oljeprisen bryter ned i gjennom USD 41,00-nivået, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Da vil det også utløses salgssignal fra en stor dobbel-topp formasjon (jf. nederste diagram i saken her), og da vil videre kraftig fall signaliseres for oljeprisen.

Det vil da trolig kunne komme en ny test av støttenivået helt ned mot forrige bunn for oljeprisen fra i januar da Brent-oljen lavest var ned mot USD 27,00-30,00.

På bakgrunn av de samlede tekniske bildet for oljeprisen nå, og flere negative tekniske signaler som er utløst i løpet av de seneste ukene for oljeprisen.

Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det nå er stor fare for at vi i løpet av de kommende 3-6 måneder kan komme til å få se oljeprisen ned i mot tidligere bunn fra i januar, og da oljeprisen var lavest rundt USD 27,00-30,00.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen og andre råvarer hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar