hits

Aksje ble 'glemt': kan stige kraftig

kommentarer

10.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på StrongPoint ASA på Oslo Børs, og hvor aksjen har vist en meget sterk utvikling siden bunnen i 2011/2012 da aksjen var rundt 3,00 kroner.

Aksjen hadde da falt fra en topp rundt 60,00 kroner i 2007, og helt ned til lavest rundt 3,00 kroner i 2011. En nedgang på hele 95 prosent i løpet av rundt en fire års periode.

Dette selskapet og denne aksjen har etter vår mening hos Aksjeanalyser.com så blitt glemt de seneste årene blant mange analytikere og investorer, men aksjen har likevel vist en svært sterk utvikling, og har hele firedoblet seg de seneste fem årene fra en bunn rundt 3,00 kroner i 2011 og til i dag en kurs rundt 12,00 kroner.

Nå indikerer et samlet positivt teknisk bilde for aksjen at den kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover, og som du kan lese mer om i vår tekniske analyse av aksjen nedenfor annonsen her...


Først litt kort om selskapet:

StrongPoint ASA er en Skandinavias største leverandører av avanserte IT-løsninger til detaljhandelen som styrer, effektiviserer, distribuerer og sikrer kontanter, vareinformasjon og forbrukerinformasjon. PSI Group har hovedkontor på Rælingen og har medarbeidere i Norden, Baltikum og Europa. StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 570 medarbeidere globalt. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker: STRONG.
Se www.strongpoint.com for mer informasjon.

StrongPoint ASA (tidligere PSI Systems ASA):

14. september 2015 endret PSI Systems ASA navn til StrongPoint ASA.

"PSI Systems og de andre selskapene i PSI Group forener nå sine ressurser og blir StrongPoint. Dermed kan vi tilby enda bedre løsninger og service til våre kunder, og fortsette vår internasjonale ekspansjon."

"StrongPoint har i dag ca 570 medarbeidere, som nå skal jobbe sammen", uttalte Jørgen Waaler, CEO i StrongPoint i en kommentar den gang. "Det betyr helt nye måter for samhandling, som kommer våre kunder til gode". StrongPoint ble organisert i tre forretningsområder; Retail Solutions, Cash Security og Label Solutions.

StrongPoint ASA - Resultat for 3. kvartal 2016:

StrongPoint kunne den 21. oktober 2016 melde om et resultat etter skatt på 29,6 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 12 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet per aksje for 3. kvartal ble på 0,67 kroner, mot 0,27 kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble på 28,6 millioner kroner, sammenlignet med 15,4 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble på 28,3 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 18,7 millioner kroner året før.

Driftsinntektene i 3. kvartal endte på 258,0 millioner kroner, sammenlignet med 288,9 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

Det stod videre i rapporten: "Tilbakegangen i omsetningen skyldes et stort ESL-prosjek i Norge innen 3rd party Technologies, som ble ferdigstilt i 2015".

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av StrongPoint (STRONG):

StrongPoint-aksjen har etablert og beveget seg innenfor en langsiktig stigende trend siden bunnen i 2011 da aksjen var lavest i 3,00 kroner.

Aksjen har så vist en sterk utvikling innenfor denne langsiktige stigende trenden, og hvor aksjen har rundt firedoblet seg i løpet av de seneste fem årene.

Aksjen kan nå være ved et gunstig nivå og kjøpe aksjen på da den nå er lavt innenfor denne langsiktige stigende trenden, og finner betydelig teknisk støtte rundt disse nivåene.

Det er nå god teknisk støtte for aksjen ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden og ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Etter å ha fått en korreksjon ned innenfor den langsiktige stigende trenden, fra rundt årsskiftet 2015/2016 da aksjen var høyest opp mot 16,00 kroner, og ned mot et betydelig teknisk støttenivå for aksjen rundt 10,00 kroner i sommer.

Ja så har aksjen tatt godt i mot ved det tekniske støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Aksjen har så løftet seg med rundt 20 prosent siden i sommer, og nå indikerer et samlet positivt tekniske bilde for aksjen at den kan stå foran et løft opp mot 20,00 kroner i løpet av 6-12 måneders sikt.

Det innebærer således et stort potensiale for aksjen på over 60 prosent, fra dagens kurs rundt 12,00 kroner, og det gjerne bare i løpet av en 6-12 måneders tid.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom, og etablere seg over 20,00-nivået, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for StrongPoint-aksjen. Det vil åpne for at aksjen kan komme til å stige helt opp mot tidligere topp fra 2011, opp mot 60,00 kroner.

Dersom aksjen skulle stige opp mot tidligere topp i 2011, rundt 60,00  kroner, så vil det innebære en femdobling av aksjekursen fra dagens kursnivå rundt 12,00 kroner.

Basert på et samlet veldig positivt teknisk bilde for aksjen, og en sterk resultatutvikling for selskapet, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com StrongPoint-aksjen som en svært interessant aksje på både kort og lang sikt.

Vi ser altså et potensiale for aksjen på hele 60 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 12,00 kroner, og opp mot 20,00 kroner, i løpet av de neste 6-12 måneder. Videre så ser vi en mulig femdobling for aksjen på 3-5 års sikt, opp mot tidligere topp i 2011, rundt 60,00 kroner.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for StrongPoint-aksjen (tidligere PSI Group) siden 2006 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar