hits

Gullprisen kan mangedoble seg

kommentarer


02.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på gullprisen og som igjen skyter fart oppover.

Gullprisen handles tirsdag til rundt USD 1.305, mens den for rundt ett år siden var nede i USD 1.050.

Dermed har gullprisen altså steget med nesten 25 prosent i løpet av ett års tid, riktignok da målt i dollar.

Men også målt i norske kroner har gullprisen steget kraftig og er det seneste året opp med cirka  20 prosent.

Nå indikerer det tekniske bildet og den langsiktige stigende trenden for gullprisen at den kan stå foran en like kraftig oppgang de neste 10 årene som den gjorde i 10-års perioden fra 2001 og til 2011.

Den gang steg gullprisen med over 600 prosent fra en bunn rundt USD 255,00 i mars 2001 og til en topp rundt USD 1.880 i august 2011.

Deretter fikk gullprisen en kraftig korreksjon ned fra USD 1.880 i august 2011, og ned til en bunn i desember 2015 rundt USD 1.050.

Gullprisen falt altså da med nesten 45 prosent da i løpet av cirka fire år.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet og den langsiktige stigende trenden for gullprisen at den kan stå foran en ny 10-års kraftig oppgangsperiode.

Les også vår analyse i går av den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500: "Skjebneuker for verdens børser"

Du kan lese vår analyse av Gullprisen i dag hos Aksjeanalyser.com nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av gullprisen:

Gullprisen er i en langsiktig stigende trend, og hvor det samlede tekniske bildet nå indikerer at vi gjerne bare har sett starten på en ny kraftig og langvarig oppgangsperiode for gullprisen.

Kanskje står gullprisen nå foran en tilsvarende kraftig oppgang som den hadde i 10-års perioden fra 2001 og til 2011.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Ifølge den kjente tekniske analysemetoden Elliott Wave Theory så kan den kraftige opppgangen fra 2001 og til 2011 defineres som første kraftige oppgangsperiode i en langsiktig stigende trend, den såkalte bølge '1' (jf. diagram nederst i saken her).

Mens den kraftige korreksjonen ned på rundt 45 prosent fra USD 1.880 i august 2011 og ned til USD 1.050 i desember 2015 gjerne vil vise seg å være den første store korreksjonen ned i den lange positive megatrenden for gullprisen, den såkalte bølge '2' (jf. diagram nederst i saken her).

Oppgangen vi så har sett det siste året for gullprisen på rundt 25 prosent (målt i dollar) kan så gjerne vise seg å bare være den lille starten på den neste kraftige og langvarige oppgangsperioden, såkalt bølge '3' i henhold til Elliott Waves Theory.

Dersom dette skulle vise seg å stemme så kan gullprisen nå gjerne stå foran en mulig mangedobling fra dagens nivå rundt USD 1.300 og kanskje helt opp mot USD 8.000 om en 10-års tid.

Det vil i så fall innebære rundt en seksdobling for gullprisen fra dagens nivå om den skulle stige helt opp mot USD 8.000 om 10 år.

Det er mange flere viktige tekniske indikatorer som også nå signaliserer at gullprisen kan stå foran en ny og langvarig oppgangstrend.

For eksempel så ble det i begynnelsen av 2016 utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for gullprisen fra det som kalles et Golden Cross signal. Dette etableres når underliggende objekt (her gullprisen) sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennnomsnitt.

Slike Golden Cross signal regnes for å være blant de mest sikre tekniske signaler for en positiv vending for underliggende objekt på mellomlang til lang sikt.

Videre så utløste også MACD momentum-indikator på månedsnivå kjøpssignal for gull i begynnelsen av 2016, og viser nå en stigende tendens og indikerer at gullprisen trolig står foran videre oppgang på mellomlang og lang sikt.

Både kortsiktige og langsiktige tekniske indikatorer signaliserer nå videre oppgang for gullprisen, og det altså både på kort og lang sikt.

På oppsiden så vil første tekniske motstandsnivåer av betydning for gullprisen nå være rundt USD 1.365, og så USD 1.550, og deretter opp mot tidligere topper i 2011 og 2012, rundt USD 1.800-1.880.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror vi i løpet av 2017 kan få se en oppgang for gullprisen opp mot tidligere topper fra 2011 og 2012 rundt USD 1.800-1.880.

Videre så tror vi altså at vi bare har sett den lille starten på en langvarig kraftig oppgang for gullprisen i de neste 5-10 årene.

På bakgrunn av dette så mener vi hos Aksjeanalyser.com at gull nå fremstår som et svært interessant investeringsobjekt på 5-10 års sikt.

Du kan følge utviklingen for gullprisen hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for gullprisen helt tilbake til 1980 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar