hits

Snart kan 100 SEK koste kun 78 NOK

kommentarer


27.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på svenske kroner mot norske kroner (SEK/NOK).

Kursen for svenske kroner mot norske kroner har stupt gjennom hele 2016, og fra en topp rundt 105,00 (prisen for 100 svenske kroner mot 100 norske kroner) ved inngangen av 2016, og til i dag en kurs rundt 91,00.

Dette er et fall på over 14 prosent for svenske kroner mot norske kroner så langt i 2016.

Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for kursen for SEK/NOK, og som indikerer at kursen kan komme til å stupe videre i året som kommer.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av SEK/NOK:

Kursen for SEK/NOK har helt siden bunnen i 2009, etter finanskrisen, da kursen var helt nede i 77,00, beveget seg innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Nå bryter imidlertid kursen ned i gjennom nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden, og dette utløser negative tekniske signaler for svenske kroner mot norske kroner.

Det indikerer at kursen for SEK/NOK kan komme til å falle videre i tiden fremover, og gjerne etablere en ny og fallende langsiktig trend.

Kursen for SEK/NOK bryter nå også ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå ved 92,00.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Dette er med og utløser ytterligere negative tekniske signaler for den videre utviklingen for svenske kroner mot norske kroner.

Neste tekniske støttenivå av betydning for SEK/NOK er nå ned mot 89,00, og skulle det nivået også brytes, så vil neste viktige tekniske støttenivå for SEK/NOK være ned mot 83,00.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

I følge det samlede tekniske bildet for SEK/NOK så indikeres altså at kursen kan komme til å falle betydelig mer i løpet av de kommende 1-2 år, og at det gjerne etableres en ny langsiktig fallende trend for SEK/NOK.

Det er ikke umulig at kursen for svenske kroner mot norske kroner i løpet av 2017 kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunner fra 2002 og 2009, da kursen var helt nede rundt 77,00-78,00.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for SEK/NOK siden 2001 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar