hits

Endret strategi - aksjen steg 500%

kommentarer

13.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2016, og årene fremover, inkassoselskapet Axactor (AXA).

Axactor meldte onsdag ettermiddag at de ville hente penger gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.

I dag, torsdag 13. oktober 2016, meldte selskapet at de har hentet inn 598 millioner kroner, gjennom emisjonen på 230 millioner nye aksjer til en kurs på 2,60 kroner.

Den rettede emisjonen var flere ganger overtegnet, og viste ifølge meldingen sterk interesse både fra eksisterende aksjonærer, samt nye institusjonelle investorer fra Norden, Storbritannia og USA.

Nettoprovenyet vil bli brukt til oppkjøp av misligholdte  låneporteføljer, samt generelle selskapsformål.

Ja i dag har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av våre favoritt-aksjer på Oslo Børs, inkassoselskapet Axactor (AXA).

Vi ser hos Aksjeanalyser.com et stort potensiale for Axactor-aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Axactor-aksjen har med torsdagens sluttkurs på 2,77 kroner hele seksdoblet seg siden bunnen i slutten av september 2015, altså for bare litt over ett år siden, da aksjen var lavest ved 0,45 kroner. Ja Axactor-aksjen har altså steget med over 500 prosent bare i løpet av litt over 1 år nå.

Nå ser vi hos Aksjeanalyser.com en mulig flerdobling for Axactor-aksjen igjen, og det gjerne på bare rundt 6-12 måneders sikt.

Allerede i slutten av januar 2016 hadde vi hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Axactor, og som du kan lese her: "Spetalen med storsatsning - aksjen kan flerdoble seg"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja, vi har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Axactor-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, men la oss først nevne litt kort om selskapet Axactor (AXA) her, og som tidligere het Nickel Mountain Group (NMG).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Tidligere Nickel Mountain Group (NMG), nå Axactor (AXA), drev tidligere med diamantutvikling i flere afrikanske land, men etter finansielle problemer i 2013 ble det bestemt å nedskalere virksomheten, og isteden satse på en nikkelgruve i Sverige.

Så ble det for rundt ett år siden besluttet at virksomheten skulle vris mot finans og administrasjon av gjeldsporteføljer, altså med virksomhet som et inkassoselskap.

Med dette gikk altså tidligere Nickel Mountain Group (NMG), som etter navnebytte rundt årsskiftet nå heter, Axactor (AXA), inn i kampen og konkurransen med andre inkassoselskaper som f.eks. Lindorff.

Axactor har for øvrig hentet flere av sine ansatte fra tidligere lendende posisjoner i nettopp Lindorff.

Lindorff, ble forøvrig kjøpt opp av Nordic Capital sommeren 2014 for rundt 18 milliarder kroner. DN kunne den gang melde om i en artikkel at Nordic Capital kjøpte inkassoselskapet Lindorff fra oppkjøpsfondene Altor og Investor. Transaksjonen verdsatte selskapet til mellom 17,5 og 19,3 milliarder kroner.

Til sammenligning så har Axactor (AXA) en børsverdi med torsdagens sluttkurs på 2,77 kroner, på cirka 3,26 milliarder kroner (tatt hensyn til den siste emisjonen nå på 230 millioner nye aksjer i selskapet).

Den gang administrerende direktør i Lindorff, Endre Rangnes, fikk Axactor (AXA) med seg i sin nye storsatsning i samme bransje.

Endre Rangnes er nå konsernsjef i Axactor (AXA). Endre Rangnes var konsernsjef i Lindorff fra 2010 til 2014.

Navnebytte (som fant sted den 15. januar 2016) på selskapet fra Nickel Mountain Group (NMG), og til dagens navn Axactor (AXA) henger naturligvis sammen med at man ønsket et navn som bedre gjenspeilet dagens virksomhet i selskapet.

Teknisk Analyse av Axactor (AXA), tidligere Nickel Mountain Group (NMG):

Ser vi på det tekniske bildet for Axactor-aksjen, ja så er dette svært positivt, og indikerer videre kraftig oppgang for aksjen både på kort og lang sikt.

Tidligere Nickel Mountain Group (NMG), men som skiftet navn for ett års tid siden til Axactor (AXA), falt kraftig på børsen fra en topp i 2006 med en aksjekurs rundt 1300 kroner, og til en bunn i september 2015 ved 45 øre.

Aksjen stupte altså med vanvittige 99,97 prosent (jf. diagram over kursutviklingen for aksjen nederst i saken her).

Så endret altså selskapet helt strategi for cirka ett års tid siden, fra å være et nikkel-gruve selskap (og før det et diamant-gruve selskap), og til å bli et inkassovirksomhet selskap.

Denne endringen i forretningsstrategi har fått aksjen til å eksplodere, og når aksjen i dag endte i 2,77 kroner. Ja så har den hele 6-doblet seg på bare rundt ett års tid.

Nå indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen at den kan komme til å flerdoble seg videre i løpet av det neste året.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Aksjen er i en bratt stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen.

Faktisk så er det først opp mot 40 kroner at aksjen møter på betydelig teknisk motstand, mens aksjen i dag altså endte i 2,77 kroner.

I henhold den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå, så indikeres imidlertid i første omgang et potensiale for aksjen opp mot 12 kroner på 1-2 års sikt.

Dette vil likevel representere rundt en firedobling av aksjekursen fra dagens nivå ved 2,77 kroner.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Axactor-aksjen, ja så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.

Vi ser altså et potensiale for Axactor-aksjen helt opp mot 12 kroner på gjerne bare 1-2 års sikt.

Ja vi hos Aksjeanalyser.com har lenge hatt Axactor-aksjen som en av våre favoritt-aksjer på Oslo Børs, og vi gjentar altså i dag våre tidligere positive analyser av aksjen, og vi mener dette er en av aksjene med aller størst potensiale også de neste 12 måneder på Oslo Børs.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen Axactor-aksjen (tidligere Nickel Mountain Group, NMG):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar