hits

Fredriksen-aksje kan flerdoble seg

kommentarer

09.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det John Fredriksen-dominerte brønnteknikkselskapet Archer, og hvor aksjen har stupt fra en aksjekurs rundt 400 kroner i begynnelsen av 2011, og til i dag en aksjekurs rundt fem kroner.

Det betyr at aksjen har falt med nesten 99 prosent siden toppen i 2011. På det laveste i år så var aksjen helt nede i 2,58 kroner. Fredag endte aksjen i 5,28 kroner, og har da altså doblet seg siden bunnen ved 2,58 kroner den 02. mars i år.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på denne hardt prøvede aksjen, Archer, og hvor det tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan stå foran en flerdobling på gjerne bare rundt 12 måneders sikt.

Du kan lese vår tekniske analyse av Archer-aksjen nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på det tekniske bildet for Archer-aksjen, og hvor det nå er utløst flere positive tekniske signaler i løpet av de siste ukene nå.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Kort om Archer:

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer Ltd. (ticker på Oslo Børs: ARCHER):

Ja det er de siste ukene utløst flere positive tekniske signaler for Archer-aksjen, og som blant annet har brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så har aksjen brutt ut av en fallende kile formasjon, og som indikerer at aksjen gjerne står foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 5 kroner, og det bør nå være god teknisk støtte for aksjen rundt 5 kroner ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og underbygger de øvrige positive tekniske signaler som nå er utløst for Archer-aksjen den seneste tiden.

I første omgang så indikerer nå det samlede tekniske bildet for aksjen at den gjerne kan få et løft opp mot tidligere topp i år, opp mot ni kroner.

Det innebærer i så fall et solid potensiale for aksjen på rundt 70 prosent,  og det gjerne i løpet av et tidsperspektiv på bare en 3-6 måneder.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom ni kroner så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og da fra en stor dobbel-bunn formasjon som da vil indikere et potensiale for aksjen helt opp mot 20 kroner.

Basert på det nå samlede positive tekniske bildet for Archer-aksjen på kort og mellomlang sikt så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi ser altså et betydelig potensiale for aksjen, basert på det nå samlede positive tekniske bildet for aksjen på både kort og mellomlang sikt.

Vi har kursmål for aksjen ved 9 kroner på 3-6 måneders sikt (70 prosent opp fra fredagens sluttkurs ved 5,28 kroner). Videre så ser vi en mulig flerdobling av aksjekursen, opp mot 20 kroner, på 12-18 måneders sikt.

Selv om Archer-aksjen skulle nær firedoble seg fra dagens kurs ved 5,28 kroner, og stige opp til 20 kroner. Ja så vil aksjen fortsatt være ned hele 95 prosent siden toppen ved 400  kroner rundt årsskiftet 2010/2011.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Archer-aksjen (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar