hits

Børsene kan stå foran kraftig fall

kommentarer


11.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs).

De amerikanske børsene falt kraftig fredag, og det blant annet på grunn av frykt for nært forestående renteøkninger.

Både den viktig amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen (indeks over de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs) her hjemme, falt begge nær svært viktige tekniske støttenivåer i løpet av forrige uke. I uken som kommer nå kan disse svært viktige tekniske støttenivåer bli testet.

Skulle disse nivåene ryke så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for både S&P500-indeksen i USA og OBX-indeksen her hjemme.

Federal Reserve-medlem Eric Rosengren uttalte seg fredag om hvilke risikoer han ser ved å vente for lenge med renteøkninger.

- Venter vi for lenge med å heve renten vil det på lang sikt kunne gi overoppheting og bli en trussel mot finansiell stabilitet, sa Eric Rosengren, leder for Federal Reserve i Boston, ifølge Bloomberg News.

Dow Jones falt 2,1 prosent til 18.087 poeng. S&P 500 endte ned 2,4 prosent til 2.128 poeng. Mens Nasdaq falt 2,5 prosent til 5.126 poeng.

Vi beveger oss nå også inn i den historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene, og som er i månedene september og oktober. Mange av de kraftige børsfallene opp i gjennom historien har ofte skjedd i denne perioden vi nå beveger oss inn i.

Dette betyr selvfølgelig ikke at det trenger å komme et kraftig børsfall i denne perioden i år, men det kan likevel være verdt å merke seg at vi nå går inn i denne historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og etter det kraftige børsfallet på fredag på de amerikanske børsene, sett nærmere på den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen.

Du kan lese våre tekniske analyser av S&P500-indeksen i USA, og OBX-indeksen i Norge nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

Børsene i USA falt altså kraftig fredag, blant annet på frykt for nært forestående renteoppgang i USA.

S&P500-indeksen hadde sitt største fall på en dag siden Brexit. S&P500-indeksen endte fredag ned med 2,4 prosent til 2.128 poeng.

Det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen indikerer nå stor fare for et kraftig fall i ukene og månedene fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Etter fredagens kraftige fall for S&P500-indeksen i USA så har den brutt ned i fra en konsolideringsformasjon (jf. diagram nederst i saken her), og dette er med og utløser negative tekniske signaler for den videre utvikingen for S&P500-indeksen på kort sikt.

S&P500-indeksen falt også under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt etter fredagens kraftige fall, og dette gir ytterligere negative tekniske signaler for den videre utviklingen for S&P500-indeksen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD viser alle en fallende tendens, og indikerer også stor fare for videre fall for S&P500-indeksen på kort sikt.

Dermed står et svært viktig teknisk støttenivå for S&P500-indeksen rundt 2.100-2.110 poeng i fare for å bli brutt i løpet av kort tid.

Dersom det skulle skje, og S&P500-indeksen faller under 2.100-nivået, og etablerer seg under det nivået. Ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen i USA, og det vil da signaliseres videre fall ned mot i første omgang neste tekniske støttenivå av større betydning, rundt 2.000-2.030 poeng.

Skulle også 2.000 nivået bli brutt så vil enda et kraftig teknisk salgssignal utløses, og da vil den viktige amerikanske børsindeksen S&P500 kunne falle helt ned mot tidligere bunner i 2015 og 2016, ned mot 1.850-1.870 poeng.

Basert på det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen så indikeres altså nå stor fare for et brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 2.100 poeng.

Dette vil i så fall utløse et kraftig teknisk salgssignal for den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500.

Det kan altså komme nye viktige signaler for den kommende utviklingen for verdens børser i løpet av uken som kommer. Fredag endte altså S&P500-indeksen kraftig ned og sluttet på 2.128 poeng.

Den er således bare rundt 1,33 prosent over dette svært viktige tekniske støttenivået nå, og et brudd ned i gjennom dette nivået kan altså gjerne komme i løpet av uken som kommer nå.

Teknisk analyse av OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskaper på Oslo Børs):

Det samlede tekniske bildet for den norske OBX-indeksen indikerer også stor fare for kursfall på Oslo Børs i tiden fremover nå.

OBX-indeksen har den seneste tiden etablert en triangel konsolideringsformasjon, og er nå nær ved å bryte ned i fra denne, og som i så fall vil utløse et teknisk salgssignal for OBX-indeksen (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen vil ved et brudd ned i gjennom 545-nivået også bryte ned i gjennom nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden, og med det utløse enda et negativt teknisk signal for den videre utviklingen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer også (i likhet med for S&P500-indeksen) stor fare for videre nedgang for OBX-indeksen.

Det som vil kunne utløse et kraftig teknisk salgssignal for den norske OBX-indeksen er om den skulle falle under et svært viktig teknisk støttenivå rundt 530 poeng.

Da vil det i så fall signaliseres videre kraftig fall for OBX-indeksen i tiden fremover, og i første omgang ned mot tidligere bunner fra 2015 og 2016, rundt 480-485 poeng.

Oppsummering:

Basert på det samlede tekniske bildet for både den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det nå er stor fare for at det kan bli svært turbulent på både verdens børser og Oslo Børs videre fremover i september og oktober.

Vi ser en stor fare for at børsene kan komme til å falle ned mot, og teste de viktige tekniske støttenivåene fra tidligere bunner i 2015 og 2016, rundt h.hv. 1.850 poeng for S&P500-indeksen og rundt 480 poeng for den norske OBX-indeksen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)


Diagrammer over utviklingen S&P500-indeksen i USA (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):Diagrammer over utviklingen for den norske OBX-indeksen (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar