hits

Aksjen kan doble seg på kort tid

kommentarer


08.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH).

Det ble i dag etter børsen hadde stengt i en børsmelding meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i selskapet.

Dette gir positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

Ja det ble altså i en børsmelding fra selskapet torsdag etter børsen hadde stengt meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i North Energy ASA av følgende primær-innsidere i selskapet:

- Anders Onarheim, styreleder i North Energy ASA, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Anders Onarheim eier etter dette kjøpet i dag totalt 15.621.169 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 13,12 prosent).

- Didrik Leikvang, finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Didrik Leikvang eier etter dette kjøpet i dag totalt 4.716.208 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 3,96 prosent).

- Rachid Bendriss, også finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har også kjøpt 2.421.110 aksjer i North Energy ASA i dag, og til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Rachid Bendriss eier etter dette kjøpet i dag totalt 6.173.100 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 5,19 prosent).

Etter disse betydelige innsidekjøpene av aksjer i North Energy ASA i dag, ja så har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for aksjen, og som du kan lese nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH) :

North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: www.northenergy.no

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)

North Energy ASA har i likhet med mange andre oljerelaterte aksjer fått hard medfart, og aksjen har falt fra rundt 25 kroner i 2011, og til lavest en kurs rundt en krone i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har så fått et løft hittil i 2016, og endte i dag ved 1,69 kroner.

Etter den seneste tids kursoppgang for aksjen så er den nå etter oppgangen i dag kommet helt opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden.

Dette skulle isolert sett tale for at aksjen gjerne vil møte teknisk motstand her, og gjerne kunne få en korreksjon ned herifra i tiden som kommer.

Men etter dagens betydelige innsidekjøp av flere primær-innsidere i selskapet som nevnt ovenfor i saken her, ja så vil aksjen trolig stige videre fredag.

Det er dermed gode muligheter for at det vil kunne komme et brudd opp fra nevnte langsiktige fallende trend for aksjen nå, og det vil da utløse positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer alle nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Videre så har for en tid tilbake 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det utløst det som kalles et 'Golden Cross Signal'. Dette regnes for å være et sterkt signal om en større positiv trend endring for underliggende objekt, her North Energy-aksjen.

Aksjen er nå over både sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser en stigende tendens. Dette er med og bekrefter at trenden for aksjen i dag er positiv, og det både på kort og mellomlang sikt.

Neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå rundt 1,90 kroner, og dersom aksjen også bryter opp i gjennom det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signaliseres videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som da vil være opp mot 3,00-3,20 kroner.

Aksjen kan således være en doblingskandidat, og det på relativt kort sikt (gjerne ikke mer enn 3-6 måneders sikt).

Ved et eventuelt brudd opp i gjennom også 3,20-nivået, ja så vil videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå for aksjen av større betydning signaliseres, og som da vil være opp mot 5-6 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på disse betydelige innsidekjøp i aksjen, og det nå samlede positive tekniske bildet for North Energy ASA. Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser heller ikke bort i fra at aksjen kan komme til å stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære mer enn en tredobling av aksjekursen fra torsdagens sluttkurs ved 1,69 kroner.

Selv om aksjen skulle stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt, så vil den fortsatt ha falt med rundt 80 prosent siden toppen i 2011 da aksjen ble handlet rundt 25-26 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror ikke disse tre primær-innsiderne i North Energy ASA kaster bort mange millioner hver på investeringer de ikke har veldig stor tro på, og vi tror altså at North Energy-aksjen kan stå foran et kraftig løft nå, og det både på kort og lengre sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):


Kilde diagram: Vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar