hits

Aksje 4-doblet seg - kan nå skje igjen

kommentarer

Havyard 843 ice
07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på verfts- og offshoreselskapet Havyard Group ASA (HYARD).

Havyard Group ASA utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore, olje & gass, fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg, og livssyklus støtte til skip i drift.

Havyard overrasket markedet med gode kvartalstall 24. mai, og aksjen fikk så et kraftig løft.

Ja faktisk så steg Havyard-aksjen fra en kurs rundt 2,50 før kvartalstallene for 1. kvartal 2016, og helt opp til en topp ved 11,45 kroner den 30. mai.

Havyard-aksjen steg altså med vanvittige 358 prosent, og mer enn firedoblet seg, og det på bare i løpet av en ukes tid etter presentasjonen av kvartalstallene for 1. kvartal 2016 den 24. mai.

Siden har Havyard-aksjen konsolidert, og handles i dag rundt 7,50 kroner.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at en ny kraftig oppgang for aksjen kan være nær forestående.

Du kan lese mer om dette, og vår tekniske analyse av Havyard-aksjen nedenfor annonsen her...

Havyard Group ASA - Resultat 1. kvartal 2016:

Havyard overrasket altså markedet med gode kvartalstall den 24. mai i år.

Topplinjen falt riktignok med 103 millioner kroner, i forhold til samme kvartal i fjor.

Men selskapet hadde samtidig klart å kutte kostnadene med hele 115,5 millioner kroner, og dermed klarte de likevel å øke selskapets driftsresultat i første kvartal til 18,7 millioner kroner av en omsetning på 460 millioner kroner.

- Etter ferdigstilling av flere kostbare prototypeprosjekt, vesentlige kostnadskutt, og omstruktureringer ser vi nå at trenden er snudd, uttalte konsernsjef Geir Johan Bakke i en pressemelding i forbindelse med resultatpresentasjonen for 1. kvartal 2016.

- Vi ser en positiv utvikling i flere av våre prosjekt, spesielt i forretningsområdet Havyard Ship Technology (verftet), der vi i 2015 hadde de største utfordringene, skrev Bakke videre i pressemeldingen.

Verftet har tre leveranser i 2016: Ett vindmølle-support skip til Esvagt for levering i august, og to isbrytere til russiske Femco for levering i oktober.

Nye markeder:

Konsernet har de siste årene utviklet produkter og tjenester for nye markeder, som vindmølle-service, fiskeri, isbrytere og oppdrett.

Dette viser seg å være en riktig beslutning selv om investeringer i nye produkter har preget resultatene de siste to årene, da vi opplever god markedsaktivitet i disse segmentene, skrev konsernsjefen, som forventer at den positive utviklingen vil holde seg videre fremover.

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for denne aksjen som altså steg med vanvittige 358 prosent på bare en uke i slutten av mai.

Teknisk analyse av Havyard Group ASA (HYARD):

Havyard-aksjen var siden 2014, og frem til den kraftige oppgangen i slutten av mai i år, i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen brøt så ut av denne langsiktige fallende trenden i slutten av mai etter den kraftige oppgangen i forbindelse med presentasjonen av selskapets resultater for 1. kvartal.

Aksjen har så siden juni og frem til i dag konsolidert, og etablert en triangel-konsolideringsformasjon.

Slike triangel konsolideringsformasjoner etterfølges ofte av en videre kraftig oppgang, og gjerne da av tilsvarende størrelse som den forutgående kraftige oppgangen før etableringen av slik triangel konsolideringsformasjon.

Havyard-aksjen finner også god teknisk støtte nå i området rundt 7,00-7,50 kroner.

Dersom Havyard-aksjen nå bryter opp i fra denne triangel konsolideringsformasjonen, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen, og det tekniske bildet for aksjen indikerer da at den kan ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 25-30 kroner på 6-12 måneders sikt.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Havyard-aksjen som en spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå ved 7,50 kroner, og vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 25-30 kroner på bare 6-12 måneders sikt.

Skulle aksjen stige helt opp mot 30 kroner, ja så vil det tilsvare en oppgang på 300 prosent opp fra dagens kursnivå. Altså en tilsvarende kraftig oppgang som aksjen gjorde i løpet av bare en uke i slutten av mai etter presentasjonen av selskapets 1. kvartals resultat.

Vi må legge til at aksjen er svært volatil, og at det dermed innebærer høy risiko å investere i aksjen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Havyard-aksjen (HYARD) siden 2014 og frem til i dag: 


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar