hits

Pundet i fritt fall - kan stupe til 8 kr

kommentarer


05.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på britiske pund, og som tirsdag har falt under 11-nivået mot norske kroner.

Den tidligere stigende trenden som britiske pund har beveget seg innenfor mot norske kroner er nylig brutt, og nå signaliseres videre nedgang for britiske pund, både mot norske kroner og mot andre valutaer, i tiden fremover.

Britiske pund har på kort tid falt fra en topp rundt 13,25 i slutten av 2015 mot norske kroner, til nå en kurs rundt 10,95.

Britiske pund har altså stupt med rundt 17 prosent det seneste halve året mot norske kroner.

Nå indikerer det tekniske bildet for GBP/NOK at kursen kan komme til å falle både under 10, og gjerne helt ned mot tidligere bunner nede på 8-tallet, og som kursen var lavest i perioden rundt 2011-2013.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere på britiske pund mot norske kroner i dag hos Aksjeanalyser.com, og som nevnt ovenfor her så signaliseres nå videre nedgang for britiske pund i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av britiske pund (GBP) mot norske kroner:

GBP/NOK har altså falt fra en topp i slutten av 2015 rundt 13,25 til i dag en kurs rundt 10,95.

Den tidligere stigende trenden som GBP mot NOK beveget seg innenfor er nå klart brutt (jf. diagram nederst i saken her), og dette indikerer at kursen for GBP/NOK kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Kursen for GBP/NOK har nå også brutt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 11,50, og det nivået representerer nå første tekniske motstandsnivå for GBP/NOK ved eventuelle rekyler opp.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Videre nedover så er neste tekniske støttenivåer å følge med på for GBP/NOK ved hhv. 11,00, 10,60, og 9,70.

Dersom GBP/NOK skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70. Ja så vil det signaliseres videre nedgang for GBP/NOK ned mot tidligere bunner helt nede på 8-tallet, og som kursen var ved i  perioder rundt 2011-2013.

Det tekniske bildet for britiske pund mot norske kroner indikerer nå at det kursen gjerne kan komme til å falle ned mot 9,70-10,00 på 3-6 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70, signaliseres videre nedgang for britiske pund mot norske kroner, helt ned mot 8-tallet.

Men 'aldri så galt at det ikke er godt for noe' som det heter seg. Ja svekkelsen av pundet gjør at mange nå ser muligheten til en billigere ferie på øyriket.

Britiske pund har nå altså falt med hele 17 prosent de seneste 6 måneder mot norske kroner, og nå indikeres altså videre fall for GBP mot NOK i månedene fremover, og gjerne vil britiske pund ha falt helt ned mot 9,70-10,00 mot juletider.

Da vil i så fall britiske pund ha falt med cirka 25 prosent det seneste året, ja om pundet skulle stå i 9,70 mot norske kroner mot juletider 2016.

Skulle kursen falle helt ned til 8-tallet, ja så vil britiske pund ha falt med rundt 35 prosent mot norske kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt fall ned mot 8-tallet gjerne først vil kunne skje i løpet av første halvår 2017. Vi ser derimot stor sannsynlighet for at pundet kan falle ned mot 9,70-10,00 mot norske kroner innen utgangen av 2016.

Så kanskje det kan være lurt å legge årets julehandel til øyriket Storbritannia til Julen 2016 hvis britiske pund da skulle ha falt så mye som 25 prosent mot norske kroner det siste året.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for GBP/NOK siden 1980 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar