hits

Dette kan bli vinneraksjene i år

kommentarer


08.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på aksjene i en av vinnerbransjene på Oslo Børs både siden nyttår, og i løpet av de siste 12 måneder, nemlig sjømatsektoren.

Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) har steget med hele 64,79 prosent de siste 12 måneder, mens Oslo Børs og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode har falt med 8,17 prosent.

Bare siden nyttår så har Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) steget med solide 19,76 prosent, mens Oslo Børs og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har falt 2,35 prosent siden nyttår.

I det desidert største av sjømat-selskapene på Oslo Børs, Marine Harvest Group (MHG), så har det også skjedd større endringer på eiersiden i løpet av de seneste månedene.

Blant annet så kjøpte Trygve Hegnar rundt midten av februar i år en større aksjepost i Marine Harvest Group (MHG), på hele fire millioner aksjer, og som tilsvarer en eierandel i selskapet på cirka 0,9 prosent.

Med dagens aksjekurs på 128,60 kroner, så har Hegnar sine aksjer i Marine Harvest Group (MHG), en samlet verdi på rundt 500 millioner kroner. Dette må kunne sies å være en særdeles stor satsning av Trygve Hegnar, og som i følge sin egen 'Kapital 400' oversikt over de rikeste i Norge, hadde en formue på rundt 2,7 milliarder kroner. Hegnar sine aksjer i Marine Harvest Group utgjør dermed nesten 20 prosent av hele formuen hans, og som altså skal være på rundt 2,7 milliarder kroner.

John Fredriksen derimot, og gjennom sitt investeringsselskap Geveran Trading, valgte i begynnelsen av mars å selge hele 37,8 millioner aksjer i Marine Harvest, men eier etter dette fortsatt rundt 79,6 millioner aksjer i Marine Harvest Group. Dette tilsvarer da en eierandel i Marine Harvest Group (MHG) for John Fredriksen på rundt 17,6 prosent.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for de åtte aksjene som inngår i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX), og da blant annet Marine Harvest-aksjen. Det tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen indikerer at den kan komme til å stige kraftig videre i løpet av de neste 6-12 måneder.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her:

Her litt kort informsjon om Oslo Børs Seafood Index (ticker: OBSFX):

Oslo Børs Seafood Index består av de mest likvide sjømatselskapene på Oslo Børs. Selskapene i OBSFX er friflytjustert og maks tillatt vekt for et selskap er 30% av indeksens markedsverdi. OBSFX revideres og cappes på halvårlig basis og endringene implementeres 1. desember og 1. juni. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OBSFX er justert for utbytte (kilde: Oslo Børs).

Aksjene som i dag inngår i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) er som følger:

- Austevoll Seafood (ticker: AUSS)
- Bakkafrost (ticker: BAKKA)
- Grieg Seafood (ticker: GSF)
- Havfisk (ticker: HFISK)
- Lerøy Seafood Group (ticker: LSG)
- Marine Harvest Group (ticker: MHG)
- Norway Royal Salmon (ticker: NRS)
- Salmar (ticker: SALM)

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Teknisk analyse av Marine Harvest Group (MHG):

Marine Harvest, og som er det klart største av selskapene i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX), viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend.

Videre kursoppgang signaliseres også for Marine Harvest-aksjen i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Aksjen fikk nylig en korreksjon ned, men tok fint i mot ved et viktig teknisk støttenivå rundt 120 kroner, og nær støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Nå indikerer det samlede positive tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen videre kursoppgang i tiden fremover innenfor den langsiktige stigende trenden.

I henhold til den langsiktige stigende trenden for Marine Harvest så indikeres et potensiale for aksjen helt opp mot 200-220 kroner på 12 måneders sikt.

Det indikerer da en mulig oppgang på hele 55-70 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 129 kroner på 12 måneders sikt.

Marine Harvest er med dette en av våre favoritter hos Aksjeanalyser.com innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt.

For å lese våre øvrige analyser i dag av de syv andre aksjene som inngår i Oslo Børs Sefood Index (OBSFX), og for å få tilgang til vår oversikt over våre fem favoritt-aksjer innenfor sjømatsektoren hos Aksjeanalyser.com i denne vinnerbransjen på Oslo Børs, ja så må du være betalende medlem hos Aksjeanalyser.com.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Ukediagram over kursutviklingen for Marine Harvest-aksjen (MHG):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar