hits

Verdien på Apple ned tilsvarende hele Oslo Børs

kommentarer


01.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Apple-aksjen, og som har falt kraftig både den siste uken, og det seneste året.

Ja Apple-aksjen har falt fra en topp for cirka ett år siden rundt 135 dollar, og til i dag rundt 94 dollar.

Apple-aksjen har altså falt med hele 30 prosent i løpet av det siste året.

Apple har med dagens aksjekurs en børsverdi på 520 milliarder dollar, eller rundt 4.186 milliarder norske kroner.

For et år siden så var børsverdien på Apple rundt 6.000 milliarder norske kroner, og børsverdien på Apple har således falt med rundt 1.800 milliarder kroner i løpet av det siste året.

Til sammenligning så er den samlede børsverdien av alle selskaper notert på Oslo Børs (163 selskaper) på cirka 1.800 milliarder, og altså omtrent det samme som Apple sin børsverdi har falt med det siste året.

Statoil som er det klart største selskapet notert på Oslo Børs har til sammenligning i dag en børsverdi på cirka 453 milliarder kroner. Telenor og DNB som er hhv. nr 2 og 3 på listen over de største selskapene på Oslo Børs har en børsverdi på hhv 208 og 168 milliarder kroner. På 15. plass av de største selskapene på Oslo Børs finner vi Storebrand, og som har en børsverdi på rundt 15 milliarder kroner.

Les også: Selg aksjer i Mai - kjøp i November

Ja Apple aksjonærene har altså sett børsverdien på selskapet bli redusert det seneste året med hele 1.800 milliarder kroner, og som altså tilsvarer den samlede børsverdien av samtlige 163 selskaper notert på Oslo Børs.

På den annen side så kan det nevnes at til tross for at børsverdien på Apple har falt med utrolige 1.800 milliarder kroner det seneste året så er verdien på selskapet fortsatt på hele 4.186 milliarder kroner.

Det norske oljefondet er til sammenligning i dag på rundt 7.000 milliarder kroner så verdien på Apple tilsvarer selv i dag langt over halvparten av verdien på hele det norske oljefondet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Bakgrunnen for det kraftige fallet for Apple-aksjen i forrige uke var resultatrapporten for 1. kvartal som skuffet investorene.

Resultatrapporten til Apple, kunngjort tirsdag kveld i forrige uke, viste at teknologiganten for første gang siden 2003 hadde et fall i omsetningen. Samtidig falt salget av iPhone for første gang.

For kvartalet beløp inntektene seg til 50,6 milliarder dollar, ned fra 58 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor. Salget av iPhone utgjorde 65 prosent av omsetningen.

I samme periode var nettoresultatet ned 23 prosent til 10,5 milliarder dollar, eller 1,9 dollar per aksje.

Det skuffet i forhold til markedets forventninger. Analytikerne hadde ifølge en undersøkelse fra Thomson Reuters sett for seg et resultat per aksje på 2 dollar av inntekter på 52 milliarder dollar.

For neste kvartal venter Apple enda lavere inntekter på 41-43 milliarder dollar.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,-!

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Apple-aksjen etter at den nå altså har falt med hele 30 prosent siden toppen rundt 135 dollar for cirka ett år siden.

Teknisk analyse av Apple-aksjen (AAPL):

Ser vi på det tekniske bildet for Apple-aksjen så er denne nå i en langsiktig fallende trend, og som startet for cirka ett år siden (jf. diagram nederst i saken her).

Etter forrige ukes kraftige fall for Apple-aksjen så er den nå kommet ned mot et teknisk støttenivå fra forrige bunn i starten av 2016, rundt 93 dollar.

Det samlede tekniske bildet for Apple-aksjen, og den langsiktige fallende trenden aksjen nå beveger seg innenfor, indikerer at aksjen nå kan komme til å bryte ned i gjennom dette tekniske støttenivået.

Dersom aksjen bryter ned under 92 dollar så vil det trolig komme en videre nedgang for Apple-aksjen ned mot neste tekniske støttenivå av betydning, og som er rundt 82 dollar.

Skulle også det nivået brytes så vil neste tekniske støttenivå av større betydning for aksjen være helt ned mot 55 dollar.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Apple-aksjen nå så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen gjerne kan komme til å falle videre i tiden fremover.

Vi ser aksjen ned mot 82 dollar på 1-3 måneders sikt, og skulle det nivået også brytes så mener vi aksjen kan komme til å falle helt ned mot 55 dollar.

Dersom Apple-aksjen skulle falle helt ned mot 55 dollar så vil det fortsatt være langt igjen til nivået fra slutten av 1997 da aksjen var rundt 0,45 dollar. Så selv om aksjen skulle falle ned mot for eksempel 55 dollar så vil den fortsatt ha over 120-doblet seg de seneste cirka 20 årene.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Apple-aksjen (ticker: AAPL) siden slutten av 2013, og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar