hits

Fredriksen-aksje kan flerdoble seg

kommentarer


23.04.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet Golden Ocean Group (ticker: GOGL).

Golden Ocean-aksjen har stupt de seneste to årene fra en aksjekurs rundt 100  kroner i begynnelsen av 2014, og til i dag en aksjekurs rundt 7 kroner. Golden Ocean-aksjen har altså stupt med vanvittige 93 prosent i løpet av de seneste cirka to årene.

Aksjen var lavest i 4,26 kroner i slutten av Februar i år, og har siden løftet seg med 64 prosent til fredagens sluttkurs på 6,99  kroner.

Det skal i den sammenheng nevnes at tørrbulkindeksen Baltic Dry Index har steget med hele 137 prosent bare siden 10. februar i år da indeksen var lavest ved 290 poeng, og til dagens nivå ved 688 poeng (jf. diagram over Baltic Dry index nederst i saken her).

Ja vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen, og som nå indikerer at aksjen har potensiale til å flerdoble seg på 1-2 års sikt.

Det kan ellers nevnes at Skagen Fondene, og Skagen Vekst Fondet, kjøpte seg i løpet av februar inn i Golden Ocean Group i forbindelse med en emisjon Golden Ocean Group da gjennomførte.

- Vi benyttet muligheten i forbindelse med restrukturering av selskapet til å kjøpe oss inn i det John Fredriksen-dominerte tørrlastrederiet, skrev forvalterne i en kommentar.

- Kombinasjonen av en sterk eier, og reforhandlede betingelser med långiverne, gjør at vi anser dette som en interessant investering i et upopulært marked. Stålverdiene er på det laveste nivå sett på årtier, skrev forvalterne i Skagen Fondene videre i en kommentar til kjøpet av aksjer i Golden Ocean Group i februar i år.

Golden Ocean gjennomførte en rettet emisjon på ca. 200 millioner dollar i Februar, og det ble utstedt 343.684.000 nye aksjer til kurs 5,00 kroner, gikk det frem av en børsmelding i forbindelse med emisjonen.

Dermed oppfyller selskapet egenkapitalkravet i sine nye låneavtaler.

Selskapet skrev i en annen børsmelding at det også ville bli gjennomført en reparasjonsemisjon på 34.368.400 aksjer, tilsvarende et bruttoproveny på ca. 20 millioner dollar til samme kurs.

John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding ble tildelt 158 millioner nye aksjer i emisjonen, og er da oppe i 232.436.122 aksjer, tilsvarende 45 prosent av selskapet. John Fredriksen spyttet dermed inn hele 790 millioner kroner i denne milliardemisjonen på totalt cirka 1,8 milliarder kroner i Golden Ocean Group i Februar 2016.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,-!

Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen så har denne den seneste tiden vendt oppover etter å ha vært nede og testet støttenivået ved nedre trendlinje i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Det er også etablert en omvendt hode-skulder formasjon for Golden Ocean-aksjen de seneste månedene, og hvor et etablert brudd opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 7,50 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 7,50-nivået kan være nær forestående, og det vil da utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Potensialet for Golden Ocean-aksjen vil da i første omgang være opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som er rundt 15 kroner.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt 15 kroner, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signalisere videre oppgang for Golden Ocean-aksjen opp mot neste teknisk motstandsnivå av større betydning, og som da vil være opp mot 25 kroner.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Golden Ocean-aksjen har ellers nylig brutt opp i gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt, og som gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på mellomlang sikt (6-12 måneder).

Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen har potensiale til å kunne stige opp mot 15 kroner på 6-12 måneders sikt. Videre så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 25 kroner på 1-2 års sikt, dersom aksjen også bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, rundt 15 kroner.

Dersom Golden Ocean-aksjen skulle stige helt opp mot 25 kroner på 1-2 års sikt så vil det innebære langt over en tredobling av aksjekursen i forhold til fredagens sluttkurs ved 6,99 kroner.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Ukesdiagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):


Dagsdiagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):


Diagram over utviklingen det seneste året for Baltic Dry Index (tørrbulkindeks):


Kilde charts: Vikingen.se og Bloomberg.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar