hits

Stor fare for nye kraftige børsfall

kommentarer


13.03.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Oslo Børs har fått en rekyl opp de seneste ukene, men er fortsatt i en fallende trend, og det er fortsatt fare for nye kraftige fall på Oslo Børs i tiden fremover.

Oslo Børs tester nå et viktig teknisk motstandsnivå rundt 590 poeng, og en ny korreksjon ned for Oslo Børs kan være nær forestående.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,- inkl mva!

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Ser vi på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så er denne fortsatt innenfor den fallende trend som startet i 2. kvartal 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Selv om OSEBX har fått en kraftig rekyl opp de seneste ukene, ja så er denne fallende trenden fortsatt inntakt, og indikerer fare for nye fall for Oslo Børs i tiden fremover.

OSEBX er nå kommet opp til et betydelig og viktig teknisk motstandsnivå rundt 590 poeng, og en korreksjon ned igjen for OSEBX kan være nær forestående.

Dette underbygges av momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD (jf diagrammer nederst i saken her), og som alle nå indikerer at denne rekylen vi har sett opp for OSEBX nå kan gå mot slutten.

En ny vending ned for OSEBX kan komme allerede i løpet av den kommende uken nå.

Les også: "Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)" [sponset lenke]

Dersom OSEBX skulle klare å bryte opp i gjennom, og etablere seg over 590-nivået, ja så vil den kunne få et løft opp mot neste motstandsnivå av større betydning for OSEBX, rundt 610-620 poeng.

Her (rundt 615-620 poeng) vil imidlertid OSEBX da også møte på betydelig teknisk motstand opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden som startet for OSEBX i 2. kvartal 2015.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser en stor fare for nye kraftige fall for Oslo Børs i månedene fremover, og noe som underbygges av det samlede tekniske bildet nå for OSEBX.

På nedsiden er de første tekniske støttenivåer av betydning ved 560 poeng, og derretter ned mot forrige bunner rundt 515-530 poeng.

Det som vil kunne føre til et enda kraftigere fall for Oslo Børs Benchmark indeks er om den skulle bryte ned i gjennom støttenivået rundt 515 poeng.

Da vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og det tekniske bildet for OSEBX vil da indikere stor fare for et kraftig fall helt ned mot 410-430 poeng.

Det vil i så fall bety et fall for Oslo Børs Benchmark indeks fra dagens nivå på rundt 25-30 prosent om den skulle falle ned mot 410-430 poeng.

Et slikt kraftig fall for OSEBX ned mot 410-430 poeng kan da gjerne skje i løpet av en periode på bare 3-6 måneder dersom et slikt kraftig teknisk salgssignal skulle utløses for Oslo Børs Benchmark indeks dersom den bryter ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 515 poeng.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser en stor fare for nye kraftige fall for Oslo Børs i månedene fremover etter den siste tids rekyl opp.

Den fallende trenden som startet i 2. kvartal 2015 er som nevnt fortsatt inntakt, og det samlede tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) indikerer nå fare for nye kraftige fall for OSEBX i tiden fremover.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar