hits

Spetalen-aksje kan eksplodere og flerdoble seg

kommentarer


03.03.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av Spetalens aksjefavoritter, hydrogen-selskapet NEL ASA (ticker: NEL)

Selv har vi hos Aksjeanalyser.com kommet med flere positive analyser av NEL-aksjen, som for eksempel her den 23. oktober 2015: "Spetalen spår aksje til himmels".

Den gang, den 23. oktober 2015, så var NEL-aksjen rundt 1,90 kroner, mens den nå torsdag 03. Mars 2016 handles rundt 3,13 kroner.

NEL-aksjen er med det opp rundt 65 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 23. oktober 2015, altså i løpet av de siste cirka fire måneder.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser fortsatt et stort potensiale for NEL-aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Vi mener NEL-aksjen nå etter den seneste korreksjonen ned kan være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,- inkl mva!

I går, onsdag 02. mars 2016, kunne NEL melde i en børsmelding at det nå er inngått en endelig avtale med Reitangruppens Uno-X.

NEL-datter Nel Fuel AS og Uno-X har nå etablert joint venturet Uno-X Hydrogen AS, og som i første omgang skal bygge 20 hydrogenstasjoner innen 2020, i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand - samt på de viktigste veistrekningene mellom disse byene.

Målet er ifølge meldingen at hydrogenbil-eiere kan kjøre mellom Norges største byer innen 2020, når hydrogenbiler lanseres fra flere produsenter og i større volum.

Uno-X Hydrogen eies med 51 prosent av Reitangruppen og 49 prosent av Øystein Stray Spetalens hydrogenselskapet NEL.

- Hydrogenbiler er like enkle å bruke som dagens bensin- og dieselbiler. De er rett og slett elbiler som i stedet for batteri har en hydrogentank og brenselcelleteknologi. Tanken fylles på tre-fire minutter, og rekkevidden er 500 kilometer. De som har bruksmønstre der elbil med batteri er utfordrende vil se at hydrogenbilen er et svært godt alternativ til bensin- og dieselbiler, uttalte adm. direktør i Uno-X Gruppen, Vegar Kulset, i en pressemelding i går.

Allerede i 2016 vil flere stasjoner bli bygget. Målet er å bygge 20 stasjoner innen 2020 i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, samt på de viktigste veistrekningene mellom disse byene.

Her er foreløpig tidsplan for åpning av Uno-X Hydrogen-stasjoner:

Bergen - sommer 2016
Oslo - sommer 2016
Akershus 1 - høst 2016
Akershus 2 - høst 2016
Trondheim, Bergen, Stavanger, Hamar, Kristiansand - 2017

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Kort om NEL ASA (ticker: NEL):

NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.

NEL ASAs hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energi formål levert av NEL Hydrogen AS og hydrogen fyllestasjoner levert av H2 Logic AS, som begge er heleide datterselskaper av NEL ASA. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.

NEL ASA (tidligere Diagenic), som tidligere har drevet innen farmasisektoren, inngikk høsten 2014 en intensjonsavtale om å kjøpe NEL Hydrogen av Norsk Hydro for 120 millioner kroner - 40 millioner i kontanter og det resterende i Diagenic-aksjer.

Les også: "Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)" [sponset lenke]

Blant de største aksjonærene i NEL ASA finner vi både Øystein Stray Spetalen, og Jan Haudemann-Andersen.

Øystein Stray Spetalen eier, og i henhold til seneste oversikt på NEL sine hjemmesider over de 20 største aksjonærene i selskapet, til sammen 10,91 prosent av NEL ASA via Strata Marine & Offshore og Ferncliff Maris AS.

Jan Haudemann-Andersen eier på sin side, og i henhold til denne oversikten over de 20 største aksjonærene i NEL ASA på selskapets hjemmesider, 4,14 prosent av NEL ASA via sitt Datum AS.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for NEL-aksjen.

Teknisk analyse av NEL-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for NEL-aksjen så har denne etablert en langsiktig stigende trend siden høsten 2014 (jf. diagram nederst i saken her).

Videre kursoppgang signaliseres for NEL-aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden i tiden fremover.

Etter å ha fått en korreksjon ned siden nyttår, så er aksjen nå lavt innenfor denne langsiktige stigende trenden, og finner nå støtte både rundt 2,90 kroner, samt ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå som aksjen bør finne god teknisk støtte rundt disse nivåene, samt at aksjen er lavt innenfor den langsiktige stigende trenden.

På kort sikt (3-6 måneders sikt) forventes en ny test av forrige topp i slutten av desember, rundt 5,75 kroner. Det innebærer da et potensiale for aksjen på hele 80 prosent fra dagens kursnivå, og det gjerne bare i løpet av en 3-6 måneders tid.

Dersom aksjen bryter opp i gjennom det tekniske motstandsnivået rundt 5,75 kroner, og etablerer seg over det nivået. Ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for NEL-aksjen.

Da indikerer den langsiktige stigende trenden for NEL-aksjen at den kan komme til å stige helt opp mot 20,00 kroner på cirka 1 års sikt fra i dag.

Dersom NEL-aksjen skulle stige helt opp mot 20 kroner, og opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden på 1-års sikt. Ja så innebærer det rundt en seksdobling av aksjekursen fra dagens nivå.

Vi hos Aksjeanalyser.com har NEL-aksjen som en av våre største favoritt-aksjer på 1-2 års sikt, og vi ser altså en mulig seksdobling for Spetalen-aksjen NEL ASA på gjerne bare 1-2 års sikt.

På kort sikt ser vi som nevnt også et stort potensiale for NEL-aksjen og mener det kan komme en ny test av motstandsnivået fra forrige topp i slutten av desember 2015, rundt 5,75 kroner.

Dette innebærer altså et potensiale da for NEL-aksjen på rundt 80 prosent opp fra dagens kursnivå, og det mener vi altså gjerne kan skje i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Det som eventuelt vil kunne endre vårt i dag positive syn på NEL-aksjen er om den skulle falle under, og etablere seg under støttenivået rundt 2,90 kroner.

Slik det tekniske bildet for NEL-aksjen ser ut i dag så mener imidlertid vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen kan være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå, og vi ser altså et stort potensiale for aksjen både på kort og lang sikt.

Du kan følge kursutviklingen for NEL-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for NEL-aksjen (NEL):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar