hits

Dollaren på vei mot 10 kroner

kommentarer

27.02.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på utviklingen for dollaren mot norske kroner (USD/NOK).

Etter å ha vært helt opp mot 9,00 kroner i begynnelsen av januar 2016 så falt USD/NOK ned mot 8,50, men har nå begynt å vende oppover igjen og er i dag rundt 8,69.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for USD/NOK, og som indikerer at dollaren snart kan komme til å koste 10 kroner.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for dollaren mot norske kroner (USD/NOK).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og BullogBear.no for til sammen KUN 999,- [sponset lenke]

Slik det fremkommer av diagrammer over utviklingen for USD/NOK nederst i saken her så er USD/NOK i en langsiktig stigende trend.

I henhold til denne stigende trenden for USD/NOK så indikeres nå videre oppgang for dollaren mot norske kroner i tiden fremover.

USD/NOK har som nevnt vendt oppover igjen nå etter å ha korrigert noe ned og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden samt et teknisk støttenivå for USD/NOK rundt 8,50-nivået.

Den stigende trenden for USD/NOK indikerer nå at det kan komme en oppgang for dollaren mot norske kroner opp mot 10 kroner rundt 3. kvartal 2016.

Av fundamentale forhold som underbygger et slikt scenario med oppgang for dollaren mot norske kroner kan nevnes forventninger om renteoppgang i USA fremover, og forventninger om rentenedsettelser i Norge i tiden fremover.

Dette vil kunne bidra til ytterligere styrking av dollaren mot norske kroner i månedene og kvartalene fremover nå.

På oppsiden er det i første omgang noe teknisk motstand rundt 9,00, og deretter 9,40 kroner (tidligere topp i 2001). Dersom dollaren bryter opp i gjennom 9,40-nivået, ja så vil videre oppgang opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, opp mot 10,00 kroner, indikeres for USD/NOK rundt 3. kvartal 2016 (jf. diagram nedenfor i saken her).

Du kan følge utviklingen for USD/NOK og andre valutaer hos IG her... [sponset lenke]

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for dollaren mot norske kroner (USD/NOK):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar