hits

Oslo Børs kan falle 67 prosent som i 2008

kommentarer


25.02.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs, og OBX-indeksen (indeks over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).

OBX-indeksen på Oslo Børs stiger rundt 2,5 prosent torsdag til 498,60 poeng, men det tekniske bildet for OBX-indeksen indikerer at faren for nye kraftige fall i tiden fremover er langt i fra over.

Slik vi har skrevet om i tidligere analyser av Oslo Børs, og OBX-indeksen, så ble det for en tid tilbake utløst et kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen fra en stor hode-skulder formasjon.

Slike hode-skulder formasjoner er kjent for å være blant de mest sikre tekniske formasjoner om en kommende større nedgang i underliggende objekt (her OBX-indeksen).

Tilsvarende kraftige tekniske salgssignaler fra slike hode-skulder formasjoner er også nylig utløst for viktige internasjonale børsindekser som S&P500-indeksen i USA, og DAX30-indeksen i Tyskland.

For OBX-indeksen så er denne hode-skulder formasjonen etablert over de seneste cirka to år (jf. diagram nederst i saken her), og i første omgang signaliseres i henhold til denne formasjonen et fall for OBX-indeksen ned mot 410 poeng.

Nå kan du lære om teknisk analyse av en av Norges mest erfarne tekniske analytikere. Les mer på Aksjeanalyser.com her...

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

OBX-indeksen er i dag rundt 498 poeng, og dette kraftige tekniske salgssignal som nylig ble utløst for OBX-indeksen indikerer altså i første omgang at det kan komme et fall på rundt 18 prosent fra dagens nivå.

Ser vi på den langsiktige trenden for OBX-indeksen, helt tilbake til 1987 (jf. diagram nederst i saken her), ja så indikerer denne at OBX-indeksen kan stå foran et kraftig fall helt ned mot nedre trendlinje i denne, helt ned mot 200 poeng.

Det vil i så fall innebære et fall fra dagens nivå for OBX-indeksen rundt 498 poeng på rundt 60 prosent.

Dersom OBX-indeksen skulle falle helt ned mot 200 poeng, og slik den langsiktige trenden for OBX-indeksen indikerer at den kan komme til å gjøre.

Ja så vil da OBX-indeksen ha falt med rundt 67 prosent siden toppen ved 605,88 poeng den 19. April 2015.

Hvis man synes det virker voldsomt at OBX-indeksen skal kunne falle med så mye som 67 prosent fra toppen i April 2015, og helt ned mot 200 poeng.

Ja da kan vi nå nevne at det var akkurat like mye OBX-indeksen falt under finanskrisen i 2008/2009, da OBX-indeksen falt fra en topp før finanskrisen på rundt 464 poeng, og helt ned til lavest rundt 155 poeng.

Dette kraftige fallet på hele 67 prosent for OBX-indeksen under finanskrisen i 2008 skjedde i løpet av bare cirka et halvt års tid.

Basert på det tekniske bildet for OBX-indeksen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for denne.

Ja så indikeres det nå at vi kan komme til å få se et nytt kraftig fall for OBX-indeksen på kanskje så mye som 60 prosent fra dagens nivå og ned mot nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden. Dette gjerne i løpet av bare de neste 6-12 måneder.

Du kan følge utviklingen for OBX-indeksen (Norway25) hos IG her... [sponset lenke]

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for OBX-indeksen:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar