hits

Bekmørkt for sol-aksje - kan stupe 90 prosent

kommentarer


08.02.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på solenergi-aksjen REC Silicon (REC) på Oslo Børs.

Aksjen stuper på Oslo Børs, og er mandag formiddag ned hele 25 prosent til 85 øre.

Det kraftige fallet kommer etter at selskapet mandag presenterte sine resultater for 4. kvartal 2015.

REC Silicon informerer markedet om at selskapet tar nedskrivninger på 151,5 millioner dollar.

Bakgrunnen er ifølge TDN Finans usikkerhet knyttet til solar-handelskrigen mellom USA og Kina, og påvirkningen av Moses Lakeproduksjonnedstengning og overtilbud av silisium i markedet.

Selskapet melder at på grunn av de pågående negative effekter av handelskrigen mellom USA og Kina, har de vært forhindret fra å få tilgang til det kinesiske markedet i 4. kvartal. Det har resultert i lavere salg enn tidligere forventet.

REC kunne melde om en omsetning i 4. kvartal 2015 på 74,9 millioner dollar, og som er ned fra en omsetning på 87,5 millioner dollar i 3. kvartal 2015.

Videre melder selskapet at EBITDA vil ende på minus 29,6 millioner dollar, mens det i 3. kvartal var på minus 14,1 millioner dollar.

Når det gjelder salgsvolumet av silisum så endte det på 2.740 tonn i 4. kvartal 2015, mens guidingen var på 4.855 tonn.

Ellers så falt snittprisen for silisum med fire prosent i  4. kvartal 2015 i forhold til 3. kvartal 2015.

Rec Silicon informerer også om at for å redusere eksisterende lagerbeholdninger og opprettholde en sunn kontantposisjon, gitt de rådende markedsforholdene i den pågående solar-handelskrigen, så vil selskapet stenge ned Silan IV-enheten og gjenstående FBR-produksjon i Moses Lake.

Produksjonen ventes å være nedstengt fra februar til juni i år, avhengig av de pågående forhandlingene mot en løsning i handelskrigen og den generelle markedsutviklingen utenfor Kina.

Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for REC-aksjen i dag, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...

Ja vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for REC-aksjen i dag, og hvor det tekniske bildet for aksjen indikerer fare for videre kraftig fall for REC-aksjen i tiden fremover.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk Analyse av REC-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for REC-aksjen så er denne i en langsiktig fallende trend, og hvor videre nedgang nå signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover (jf. diagram nederst i saken her).

Det ble utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal når aksjen brøt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 1,15 kroner.

Det vil nå være teknisk motstand for aksjen opp mot 1,15-nivået ved eventuelle rekyler opp for aksjen.

Det tekniske bildet for REC-aksjen indikerer imidlertid stor fare for videre kraftig fall for aksjen i tiden fremover, og det er nå lite teknisk støtte for aksjen før ned mot tidligere bunn i 2012, rundt 60 øre.

Dersom REC-aksjen også skulle bryte ned i gjennom 60 øre, ja så vil det være lite teknisk støtte videre nedover for REC-aksjen før ned mot bunnen av den langsiktige fallende trenden, helt ned mot 10 øre.

Allerede den 27. August 2015 skrev vi hos Aksjeanalyser.com om at REC-Silicon aksjen kunne komme til å falle helt ned mot 10 øre på 1-3 års sikt, og som du kan lese i vår analyse her: "Aksjen kan stupe over 90 prosent"

Det skal ellers være nevnt at vi så et lite lysglimt for REC-Silicon aksjen den 10. Desember 2015 da den fikk et brudd opp i gjennom øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden. REC-aksjen var den gang rundt 1,70 kroner.

Vi skrev imidlertid i vår tekniske analyse av REC-aksjen den gang at det som ville endre vårt da positive syn på REC-aksjen var om den skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 1,50 kroner, og at man gjerne kunne bruke stop-loss ved et eventuelt slikt brudd ned i gjennom 1,50-nivået.

Du kan lese vår analyse REC-aksjen fra den 10. desember 2015 her: "Venter solskinn for denne aksjen?"

Slik det tekniske bildet for REC-aksjen nå er så indikeres stor fare for videre kraftig fall for REC-aksjen, og vi gjentar hos Aksjeanalyser.com vår tidligere analyse hvor vi mener REC-aksjen kan komme til å falle helt ned mot 10 øre på 1-3 års sikt. Det vil i så fall innebære et ytterligere fall for REC-aksjen på nærmere 90 prosent i fra dagens kursnivå rundt 85 øre.

Du kan følge utviklingen for REC-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com og SignalListen.com for kun NOK 999,- inkl mva!

Diagram over utviklingen for REC-aksjen:


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar