hits

Nå kan du få en Ferrari for 350 kroner

kommentarer


30.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Ferrari-aksjen, og som ble børsnotert på New York Stock Exchange (NYSE) den 21. oktober 2015.

Tickeren for Ferrari på NYSE-børsen er naturligvis 'RACE'

Det var stor interesse for å kjøpe Ferrari-aksjer ved børsnoteringen på New York-børsen i fjor høst, men siden den gang har det stort sett gått nedover for Ferrari-aksjen.

Aksjen endte på første handelsdag den 21. oktober 2015 i 55,00 dollar, mens den høyest på første noteringsdag den 21. oktober 2015 var i 60,97 dollar.

Fredag endte Ferrari-aksjen i 39,77 dollar, og har således falt med hele 35 prosent siden den var høyest i 60,97 dollar på første noteringsdag den 21. oktober i fjor. Nå skal det sies i denne sammenheng at en del av det kraftige kursfallet for Ferrari-aksjen kan tilskrives et bredt fall i aksjemarkedene generelt den senere tiden.

Med en sluttkurs på fredag på 39,77 dollar, så betyr det altså at du nå kan få en Ferrari for cirka 345 kroner med dagens dollarkurs, men riktignok da altså en Ferrari-aksje.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...


Ja vi har altså sett litt nærmere på Ferrari-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, og før selskapet skal legge frem sine resultater for 4.kvartal 2015 på tirsdag den 02. Februar 2016.

I følge Bloomberg så har 61,5 prosent av analytikerne som følger Ferrari-aksjen en kjøpsanbefaling på aksjen, og gjennomsnittlig 12 måneders kursmål for Ferrari-aksjen blant analytikerne er ved 52,8 dollar.

Dette indikerer således at analytikerne som følger og har analysedekning på Ferrari-aksjen, i snitt ser et potensiale for aksjen på cirka 33 prosent i forhold til fredagens sluttkurs som var på 39,77 dollar.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Ferrari-aksjen i dag.

Teknisk analyse av Ferrari-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Ferrari-aksjen så har denne etablert en fallende trend siden børsnoteringen den 21. oktober 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen synes imidlertid å finne støtte nå rundt 39-40 dollar, og har også nylig testet støttenivået ved nedre trendlinje i denne fallende trenden.

Aksjen er også oversolgt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.

Det samlede tekniske bildet for Ferrari-aksjen indikerer at det kan komme en kortsiktig rekyl opp for aksjen i løpet av den nærmeste tiden.

Da gjerne opp i mot 45-46 dollar hvor det første tekniske motstandsnivået av større betydning er for aksjen. Her er det også motstand opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden.

Dersom Ferrari-aksjen skulle bryte opp av den fallende trenden, og etablere seg over det tekniske motstandsnivået rundt 46 dollar. Ja så vil det utløses et mer langsiktig positivt teknisk signal for aksjen.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Ferrari-aksjen:


Kilde chart: StockCharts.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar