hits

Spetalen med storsatsning - aksjen kan flerdoble seg

kommentarer


24.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Spetalen-aksjen Axactor (tidligere Nickel Mountain Group).

Tidligere Nickel Mountain Group (NMG), nå Axactor (AXA), drev tidligere med diamantutvikling i flere afrikanske land, men etter finansielle problemer i 2013 ble det bestemt å nedskalere virksomheten, og isteden satse på en nikkelgruve i Sverige.

Etter at Spetalen tok kontroll med selskapet så ble det besluttet at virksomheten skulle vris mot finans og administrasjon av gjeldsporteføljer, altså med virksomhet som et inkassoselskap.

Med dette går altså en av Spetalens nye storsatsninger her, Axactor (AXA), inn i kampen og konkurransen med andre inkassoselskaper som f.eks. Lindorff, og Axactor har for øvrig hentet flere av sine ansatte fra tidligere lendende posisjoner i nettopp Lindorff.

Lindorff, ble forøvrig kjøpt opp av Nordic Capital sommeren 2014 for rundt 18 milliarder kroner. DN kunne den gang melde om i en artikkel at Nordic Capital kjøpte inkassoselskapet Lindorff fra oppkjøpsfondene Altor og Investor. Transaksjonen verdsatte selskapet til mellom 17,5 og 19,3 milliarder kroner.

Til sammenligning så har Axactor (AXA) en børsverdi med fredagens sluttkurs på 1,70 kroner, på cirka 925 millioner kroner.

Den gang administrerende direktør i Lindorff, Endre Rangnes, har nå Spetalen fått med i sin nye storsatsning i samme bransje med Axactor (AXA).

Endre Rangnes er nå konsernsjef i Spetalens nye storsatsning i samme bransje, Axactor (AXA).

Navnebytte (som fant sted den 15. januar 2016) på selskapet fra Nickel Mountain Group (NMG), og til dagens navn Axactor (AXA) henger naturligvis sammen med at man ønsker et navn som bedre gjenspeiler dagens virksomhet.

Vi hos Aksjeanalyser.com har stor tro på Spetalens satsning rundt Axactor, og planene om å bygge et inkassoselskap, og hvor uttalt mål er: - Et inkassoselskap med høy vekst og høy avkastning, og som de uttalte i en presentasjon den 16. oktober 2015 at er målet med denne satsningen.

Uttalelsen kom i forbindelse med en børsmelding den 16. oktober 2015 hvor selskapet informerte om at det hadde inngått en betinget avtale om kjøp av ALD Abogados S.L., og for en total godtgjørelse på rundt 166 millioner kroner.

Vi har hatt positive analyser av Axactor (tidligere Nickel Mountain Group) hos Aksjenalyser.com høsten 2015, som f.eks. her den 16. oktober 2015 etter nevnte børsmelding ovenfor her: "Spetalen-aksje mer enn dobler seg etter nyhet"

Ved vår positive analyse av Spetalen-aksjen Nickel Mountain Group den gang så var aksjekursen rundt 1,52 kroner.

Aksjen fikk et kraftig løft helt opp til 2,13 kroner den 22. desember 2015, mens den så har korrigert ned sammen med børsfallet generelt siden nyttår.

Fredag steg imidlertid aksjen med solide 9,68 prosent, og endte på 1,70 kroner.

Vi har altså sett nærmere igjen på Spetalen-aksjen, og som nå nylig har byttet navn til Axactor i forbindelse med selskapets nye strategi hvor selskapet skal gjøre om fra et nikkel-selskap til et inkassoselskap og administrasjon av gjeldsporteføljer.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror dette kan bli et veldig spennende selskap, og vi tror selskapets verdi vil kunne flerdobles med aggressive og riktige porteføljekjøp.

Slik vi har nevnt i våre tidligere positive analyser av selskapet så ser vi hos Aksjeanalyser.com fortsatt et stort potensiale for denne Spetalen-aksjen Axactor (ticker: AXA), og det både på kort og lang sikt.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Øystein Stray Spetalen eier i henhold til siste oversikt over de største aksjonærer i selskapet 11,26 prosent av Axactor. Spetalen har også fått med seg andre kjente investorer som Jan Haudemann-Andersen (6,37%) og Torstein Tvenge (4,53%) på eiersiden.

I ledelsen i Axactor finner man en rekke folk fra tidligere ledende stillinger i Lindorff. Konsernsjef i Axactor er Endre Rangnes, og han var konsernsjef i Lindorff fra 2010 til 2014.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk Analyse av Axactor (AXA), tidligere Nickel Mountain Group (NMG):

Ser vi på det tekniske bildet for Axactor-aksjen så har denne etablert en positiv trend siden bunnen i september 2015, rundt 50 øre.

Videre oppgang signaliseres innenfor denne positive trenden videre fremover for Axactor-aksjen.

Etter en kortsiktig korreksjon ned siden rundt nyttår, så har aksjen nån funnet teknisk støtte rundt 1,50-nivået (jf. diagram nederst i saken her).

På oppsiden er det et teknisk motstandsnivå rundt 2,15-nivået, men vi hos Aksjeanalyser.com tror dette nivået vil kunne brytes i løpet av 1-3 måneders sikt.

Det vil ved et slikt brudd opp i gjennom 2,15-nivået utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Axactor-aksjen, og det vil da være begrenset med teknisk motstand videre oppover for aksjen.

Det som vil kunne endre det samlede positive tekniske bildet for Axactor-aksjen er om den skulle bryte ned i gjennom, og etablere seg under det tekniske støttenivået rundt 1,50 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror aksjen vil ta i mot rundt dagens nivå, og at aksjen gjerne står foran videre oppgang både på kort og lang sikt fra dagens kursnivå.

I henhold til det tekniske bildet for aksjen så vil den ved et etablert brudd opp i gjennom 2,15-nivået, ha et potensiale til å kunne stige helt opp mot 10,00 kroner på et par års sikt (2-3 år).

Sist aksjen var i 10,00 kroner var i januar 2012, altså for cirka fire år siden.

Vi hos Aksjeanalyser.com har som nevnt stor tro på Spetalens satsning med selskapet Axactor, og vi tror aksjen har et stort potensiale både på kort og lang sikt.

På et par års sikt (2-3 år) tror vi altså at aksjen har potensiale til å kunne stige helt opp mot 10,00 kroner. Det vil i så fall innebære nesten en seksdobling av aksjekursen fra dagens nivå.

Les også: "Slik kan du unngå kraftige børsfall"

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Axactor (AXA), tidligere Nickel Mountain Group (NMG). Øverste diagram er et dagsdiagram over kursutviklingen, mens nederste diagram er et ukesdiagram:


Kilde charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar