hits

Stor fare for nye kraftige børsfall

kommentarer


23.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på noen viktige børsindekser ute i verden, og her hjemme.

Ja vi har i dag sett nærmere på S&P500-indeksen i USA, DAX30-indeksen i Tyskland, og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) her hjemme i Norge.

Slik vi har skrevet om i våre seneste analyser av disse indeksene så er det utløst kraftige tekniske salgssignaler for dem alle i løpet av starten på 2016, og vi hos Aksjeanalyser.com ser fortsatt stor fare for nye kraftige fall på de globale aksjemarkedene.

Vi mener at de seneste dagers rally på børsene, trolig bare er snakk om en kortsiktig rekyl opp, og før det gjerne vil komme nye kraftige fall på verdens børser.

Les gjerne også: "Strateg: Det kan bli det største børskrakket på en generasjon"

Så vi har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for disse viktige børsindeksene nå etter den seneste uken, og etter de siste dagers kraftige rekyl opp på børsene.

Når det gjelder den kraftige rekylen opp for oljeprisen, ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com, at dette også trolig bare er snakk om en teknisk rekyl opp etter de seneste ukers kraftige fall. Videre så tror vi også mye av den kraftige rekylen opp for oljeprisen de seneste dagene kan tilskrives mye short-covering, altså inndekning av short-posisjoner i oljen.

Vi tror oppgangen for oljeprisen også vil bli kortvarig, og vi ser oljeprisen ned mot 20-25 dollar på 1-3 måneders sikt.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere i dag hos Aksjeanalyser.com på viktige børsindekser, og som du kan lese nedenfor her.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

Slik vi har skrevet om i våre seneste analyser av S&P500-indeksen så har denne nå utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en stor hode-skulder formasjon som er etablert over det seneste halvannet året (jf. diagram nederst i saken her).

Det at formasjonen er så stor, og etablert over så lang tid, er ytterligere med og forsterker dette salgssignalet som nå er utløst fra denne hode-skulder formasjon for S&P500-indeksen i USA.

En slik kortsiktig rekyl opp for å teste motstandsnivået opp mot 'halslinjen' i slike hode-skulder formasjoner er veldig vanlig, og før videre nedgang gjerne inntreffer etter salgssignaler fra slike hode-skulder formasjoner.

Slike hode-skulder formasjoner regnes for å være blant de sikreste tekniske formasjoner innen teknisk analyse, og de opptrer ofte i avslutningen av en langsiktig stigende trend.

S&P500-indeksen møter nå også på motstand opp mot 1.925-nivået, og deretter enda kraftigere motstand opp mot 1.980-nivået.

Foreløpig så indikerer det tekniske bildet for S&P500-indeksen at de seneste dagers oppgang ikke er annet enn en kortsiktig rekyl opp.

Det kraftige tekniske salgssignal fra nevnte hode-skulder formasjon er fortsatt gjeldende, og nye kraftige fall for den viktige amerikanske børsindeksen S&P500 vil gjerne kunne komme i løpet av den nærmeste tiden fremover nå.

Det er nå begrenset med teknisk støtte for S&P500-indeksen i USA før ned mot 1.500-1.550 poeng.

Dersom S&P500-indeksen skulle falle ned mot 1.500-nivået, og slik det tekniske bildet nå signaliserer stor fare for. Ja så innebærer det isåfall et fall på rundt 20 prosent fra dagens nivå.

Du kan følge utviklingen for DAX30-indeksen hos IG her... [sponset lenke]

Teknisk analyse av DAX30-indeksen i Tyskland:

Et tilsvarende kraftig teknisk salgssignal som for S&P500-indeksen, er nå også utløst for den viktige DAX30-indeksen i Tyskland i form av en hode skulder formasjon (jf. diagram nederst i saken her).

Det er også utløst negative tekniske signaler for DAX30-indeksen i form av at den har brutt ned i gjennom det viktige teknisk støttenivået ved 10.000 poeng.

Det er nå motstand opp i mot 10.000-nivået for DAX30-indeksen ved rekyler opp for indeksen. I utvidet handel fredag kveld, og etter børsene i USA hadde stengt, så endte DAX30-indeksen rundt 9.825 poeng.

Slik som for S&P500-indeksen så indikerer det nylig utløste kraftige tekniske salgssignal fra en hode-skulder formasjon for DAX30-indeksen, fare for nye kraftige fall for denne viktige indeksen i Tyskland i løpet av den nærmeste tiden nå.

For DAX30-indeksen så indikerer det kraftige salgssignal fra nevnte hode-skulder formasjon, at indeksen i første omgang gjerne vil kunne falle ned mot 8.000 poeng.

Dersom også 8.000-nivået skulle brytes så vil et nytt kraftig teknisk salgssignal utløses for DAX30-indeksen, og da vil den kunne falle helt ned mot 5.400 poeng.

Du kan følge utviklingen for DAX30-indeksen hos IG her... [sponset lenke]

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Ser vi på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så er det også for denne utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en tilsvarende stor hode-skulder formasjon nå den seneste tiden.

Oppgangen de seneste dager kan foreløpig, basert på det tekniske bildet for OSEBX, ikke anses for å være noe mer enn en kortsiktig teknisk rekyl opp etter de seneste ukers kraftige nedgang.

For Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så er det nå teknisk motstand i området rundt 555-565 poeng, mens OSEBX fredag endte i 552,62 poeng.

På nedsiden så er første tekniske støttenivå av betydning nå rundt 515 poeng, men brytes det nivået så vil neste tekniske støttenivå av større betydning for Oslo Børs Benchmark indeks være ned mot 450 poeng.

Dersom også 450-nivået brytes, ja så vil Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) gjerne kunne falle ned mot 350-nivået (jf. diagram nederst i saken her).

Det samlede tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er altså negativt, og det nylige salgssignalet fra nevnte hode-skulder formasjon, indikerer stor fare for nye kraftige fall i tiden fremover for Oslo Børs Benchmark indeks.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks skulle falle ned mot 450 poeng, som det tekniske bildet i første omgang indikerer. Ja så innebærer det et fall på cirka 20 prosent.

Les også: "Slik kan du unngå kraftige børsfall"

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:


Diagram over utviklingen for DAX30-indeksen i Tyskland:


Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Kilde charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar