hits

Spetalen-aksje kan eksplodere

kommentarer18.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den mye omtalte Spetalen-aksjen NEL ASA (ticker: NEL).

Denne Spetalen-aksjen, og hydrogen-selskapet NEL ASA (ticker: NEL), har hatt en svært så volatil utvikling den seneste tiden.

Faktisk så volatil utvikling at selv Oslo Børs har funnet det riktig å undersøke nærmere de store kursbevegelsene for aksjen, og som du kan lese mer om her: "Børsen vil granske aksjehandel i børsrakett"

Selv har vi hos Aksjeanalyser.com kommet med flere positive analyser av NEL-aksjen, som for eksempel her den 23. oktober 2015: "Spetalen spår aksje til himmels".

Den gang, den 23. oktober 2015, så var NEL-aksjen rundt 1,90 kroner, mens den nå mandag 18. januar 2016 endte i 2,93 kroner. Til tross for den kraftige korreksjonen ned for aksjen de seneste ukene, ja så er aksjen fortsatt opp over 50 prosent siden vår positive analyse av aksjen høsten 2015, den 23. oktober 2015.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser fortsatt et stort potensiale for NEL-aksjen, og det både på kort og lang sikt.

NEL-aksjen var nå nylig høyest i 5,87 kroner den 28. desember 2015.

Vi skrev hos Aksjeanalyser.com i en oppdatert analyse av aksjen samme dag, den 28. desember 2015:

"NEL-aksjen er nå nær opp mot vært kortsiktige kursmål for aksjen som har vært ved 6,00 kroner, og hvor det er noe teknisk motstand for aksjen. Det er således mulig det kan komme noe konsolidering rundt 6,00-nivået før videre kursoppgang for aksjen."

...og som du kan lese om her i vår forrige analyse av NEL-aksjen den 28.desember 2015: "Spetalens nyttårsrakett kan eksplodere i 2016"

Nå etter den siste tids korreksjon ned for NEL-aksjen så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på NEL-aksjen, og som du kan lese mer om lenger ned i saken her.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på NEL-aksjen, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av NEL-aksjen:

NEL-aksjen har som nevnt i tidligere analyser av aksjen her hos Aksjeanalyser.com etablert en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen fikk en kraftig korreksjon ned (ikke helt uventet, ref vår analyse den 28. desember her etter å ha nådd vårt kortsiktige kursmål for aksjen som var ved 6 kroner...).

Nå har aksjen korrigert kraftig ned i løpet av de første ukene i 2016, og nå er aksjen kommet lavt innenfor denne nevnte langsiktige stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

NEL-aksjen er nå kommet ned mot et viktig teknisk støttenivå rundt 2,80 kroner, og er nå som nevnt også lavt innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener NEL-aksjen nå kan være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på med 6-12 måneders perspektiv.

Det skal være sagt at NEL-aksjen er en svært volatil aksje, men vi hos Aksjeanalyser.com mener fortsatt at selskapet har fremtiden foran seg, og og vi gjentar i dag at vi mener NEL-aksjen er blant våre favoritt-aksjer for 2016.

Les også:  "Slik kan du unngå de store nedturene, og bli en vinner på børsen"

Men volatil er NEL-aksjen, ja, men den som intet våger....

Basert på det tekniske bildet for aksjen så ser vi et potensiale for NEL-aksjen nå i vår oppdaterte analyser her i dag, opp mot 20 kroner på 12 måneders sikt.

Det innebærer da et potensiale for aksjen, og slik vi hos Aksjeanalyser.com vurderer det ut i fra det tekniske bildet, og den langsiktige stigende trenden for aksjen.

Ja NEL-aksjen kan således mener vi ha et potensiale for å kunne stige kanskje så mye som nesten 600 prosent, og det gjerne i løpet av bare de nærmeste 12 måneder.

Første tekniske motstandsnivå for NEL-aksjen er forøvrig fortsatt rundt 6,00 kroner, og slik vi nevnte i vår forrige analyse av aksjen er den 28. desember 2015:

"NEL-aksjen er nå nær opp mot vært kortsiktige kursmål for aksjen som har vært ved 6,00 kroner, og hvor det er noe teknisk motstand for aksjen. Det er således mulig det kan komme noe konsolidering rundt 6,00-nivået før videre kursoppgang for aksjen."

Dersom NEL-aksjen bryter opp i gjenno 6,00-nivået, og slik vi hos Aksjeanalyser.com tror aksjen gjerne kan komme til å gjøre i løpet av de neste 1-3 måneder.

Ja da tror vi at NEL-aksjen kan komme til å stige så mye som opp mot 20 kroner på 12 måneders sikt.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com, og etter den siste korreksjonen ned nå de siste ukene for NEL-aksjen, våre tidligere positive analyser av aksjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer NEL-aksjen nå som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og det både på kort og lang sikt.

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for NEL-aksjen (NEL):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar