hits

Børsen bryter viktig nivå - kan falle kraftig

kommentarer


15.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks.

Oslo Børs falt kraftig torsdag, og endte ned hele 2,6 prosent.

Oslo Børs raser videre nedover fredag, og i skrivende stund fredag ettermiddag, så er Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) ned hele 2,49 prosent til 528,67 poeng.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er nå ned 20,7 prosent siden toppen ved 666,68 poeng den 16. April 2015.

Oslo Børs er dermed offisielt i det som kalles for et Bear market, nå som Oslo Børs Benchmark indeks har falt 20 prosent siden toppen den 16. April 2015.

Bear-market, (norsk: 'bjørnemarked'), er en engelsk betegnelse for et marked med fallende priser og kurser, og hvor videre kursfall forventes. Betegnelsen brukes spesielt på aksje og råvaremarkedene.

Oslo Børs Benchmark indeks faller da under et veldig viktig teknisk nivå, og vil utløse et nytt kraftig teknisk salgssignal om indeksen slutter under dette nivået fredag.

Les gjerne også vår nylige analyse av Oslo Børs her fra den 05. januar 2016: "Faren for børskrakk blir stadig større"

Les mer nedenfor annonsen...


Ja vi har altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen i dag på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som nå bryter ned i gjennom et veldig viktig teknisk nivå.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Ser vi på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (jf. diagram nederst i saken her) så bryter altså indeksen nå ned i gjennom et veldig viktig teknisk støttenivå rundt 535-540 poeng.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks etablerer seg under 535-nivået nå så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Les også:  "Slik kan du bli en vinner på børsen"

Det er også etablert en stor hode-skulder formasjon for Oslo Børs Benchmark indeks det seneste halvannet året, og som indikerer videre kraftig fall for Oslo Børs Benchmark indeks i tiden fremover.

Ved et etablert brudd ned i gjennom 535-540 nivået for Oslo Børs Benchmark indeks nå, så vil videre nedgang ned mot 450-nivået signaliseres på 3-6 måneders sikt.

Dersom også 450-nivået skulle bli brutt så det utløses enda et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks, og som da kan falle helt ned mot 350 poeng.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks skulle falle ned mot 350 poeng så vil det innebære et fall på rundt 35 prosent fra dagens nivå. Fra toppen den 16. April 2015 ved 666,68 poeng så vil nedgangen da være på rundt 47 prosent.

Til sammenligning så falt Oslo Børs Benchmark indeks cirka 65 prosent fra toppen og til bunnen under finanskrisen i 2008, og det i løpet av bare rundt 6 måneder.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for både Oslo Børs Benchmark indeks, og også for viktige utenlandske indekser i f.eks. USA som du kan lese om her: "Kraftig børsfall i USA - kan falle 20-40 %"

Ja så ser vi hos Aksjeanalyser.com fortsatt en stor fare for videre kraftig fall for både Oslo Børs.

Vi tror Oslo Børs kan falle med så mye som 35 prosent fra dagens nivå, og ned mot 350 poeng på 6-12 måneders sikt.

Tilsvarende negativt teknisk bilde gjelder naturlig nok også for OBX-indeksen (indeks over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).

Du kan følge utviklingen for OBX-indeksen, S&P500, Nasdaq m.fl. hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar