hits

63 milliarder i verdi borte for DNB på 6 mnd

kommentarer


[Bilde: DNB i Bjørvika - Foto: Espen Brynsrud, DNB]

12.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på DNB-aksjen.

DNB-aksjen handles tirsdag formiddag rundt 100,30 kroner, og har da falt med hele 27 prosent siden Juli 2015 da aksjen var høyest rundt 139,00 kroner.

DNB har med dagens aksjekurs rundt 100,30 kroner en børsverdi på cirka 163,4 milliarder kroner.

Børsverdien til DNB var på rundt 226,4 milliarder i Juli 2015 da aksjen var rundt 139,00.

Aksjonærene i DNB har altså måttet se at verdien på selskapets aksjer har falt med hele 63 milliarder i verdi, og det i løpet av bare et halvt års tid.

Vi var hos Aksjeanalyser.com ute med en negativ analyse av aksjen allerede her den 01. September 2015: "37 Milliarder borte fra DNB på seks uker"

Den gang var aksjekursen til DNB-aksjen falt til 115,50 kroner.

Nå er det utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for DNB-aksjen, og som signaliserer fare for ytterligere kraftige fall for aksjen i tiden fremover.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for DNB-aksjen hos Aksjeanalyser.com her i dag.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av DNB-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for DNB-aksjen så har den nå utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal fra en hode-skulder formasjon (jf. diagram nederst i saken her).

Det kraftige tekniske salgssignal som er utløst fra denne hode-skulder formasjonen indikerer at aksjen i første omgang gjerne kan komme til å falle under neste tekniske støttenivå rundt 90,00 kroner.

Ved et etablert brudd ned i gjennom 90-nivået så vil neste tekniske støttenivå da være ned mot 70,00 kroner.

Dette nivået (70,00 kroner) var også vårt kursmål for DNB-aksjen på 6-12 måneders sikt i vår forrige analyse av DNB-aksjen den 01. september 2015, og som du kan lese her: "37 Milliarder borte fra DNB på seks uker"

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vårt tidligere kursmål for DNB-aksjen ved 70,00 kroner, og nå på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen også skulle bryte ned i gjennom 70,00-nivået så vil neste tekniske støttenivå av særlig betydning for aksjen være ned mot 50,00 kroner.

Virkelig ille kan det bli for DNB-aksjonærene om aksjen også skulle bryte ned i gjennom 50,00-nivået.

Da vil det være lite teknisk støtte videre nedover for aksjen før ned mot tidligere bunn under finanskrisen i 2008/2009, og da aksjen var helt nede rundt 20 kroner.

Du kan følge utviklingen for DNB-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Slik kan du bli en vinner på børsen"

Diagram over kursutviklingen for DNB-aksjen:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar