hits

ksje kraftig underpriset - kan doble seg

kommentarer


08.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fred Olsen-selskapet Bonheur ASA (ticker: BON).

Gjennom Bonheur og Ganger Rolf kontrollerer Fred. Olsen-relaterte selskaper en betydelig virksomhet i Norge og utlandet. Den omfatter foruten offshore leteboring og cruise også fornybar energi, shipping og medievirksomhet.

Fred Olsen Energy har i en årrekke utgjort hoveddelen av verdiene i Bonheur (BON) og Ganger Rolf (GRO).

Sent i Juni 2015 kom imidlertid meldingen som endret det meste med tanke på verdivurderingen av Bonheur/Ganger Rolf.

TRIG (The Renewables Infrastructure Group Ltd) kjøpte 49 prosent av Fred Olsen Wind Limited (som var 50/50 eid av BON/GRO).

TRIG kjøpte seg altså inn i et selskap som har 433 MW installert vindmøllekapasitet.

I denne transaksjonen ble FOWL priset til NOK 9,3 milliarder.

Ser vi dette fra Bonheur's side, så mottok selskapet NOK 2,2 milliarder i kontanter, tilsvarende vel 50 kroner per aksje.

Dette kan man så se opp i mot dagens aksjekurs for Bonheur som nå er rundt 50 kroner. I tillegg får en betydelige verdier i fornybar energi, offshore, cruise, eiendom og annet. Bonheur ASA har i dag en børsverdi på cirka 2 milliarder kroner ved en aksjekurs rundt 50 kroner.

Her har vi kanskje et godt bevis på at aksjemarkedet ikke er effisient, da all fokus har vært på et begredelig riggmarked og alle andre verdier i selskapet har blitt fullstendig oversett.

Bonheur/Ganger Rolf må nå ses mer på som selskap innenfor fornybar energi som i tillegg inneholder en "opsjon" på en fremtidig bedring i riggmarkedet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Bonheur's virksomheter og eiendeler i dag:

  • 51,9 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Energy ASA
  • 100 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Renewables AS (og som nå eier 51% av Fred Olsen Wind Limited, FOWL, og som nevnt ovenfor i saken her)
  • 100 % eierandel (direkte og indirekte) i Fred Olsen Ocean Ltd
  • 100% eierandel i Fred Olsen Cruise Lines Ltd (operer fire cruiseskip med en kapasitet på til sammen cirka 4.000 passasjerer)
  • 54% eierandel (direkte og indirekte) i NHST Media Group AS (som utgir blant annet Dagens Næringsliv)
  • 100% eierandel (direkte og indirekte) i næringsbygget Fred Olsens gate 2, og Stavenes Byggeselskap AS, og 12,6% i Koksa Eiendom AS.

Du kan lese mer om Bonheur's virksomheter og se oversikt over disse på selskapets hjemmesider her...

Vi har videre hos Aksjeanalyser.com sett nærmere også på det tekniske bildet for Bonheur-aksjen.

Teknisk analyse av Bonheur-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Bonheur-aksjen så er denne i en langsiktig fallende trend, men er nå nær støttenivået ved nedre trendlinje i denne (jf. diagram nederst i saken her).

Det bør ligge betydelig teknisk støtte for Bonheur-aksjen nå rundt 50,00-nivået, og aksjen vurderes således til å kunne være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå.

Bonheur-aksjen har nå falt fra en topp rundt 300 kroner i 2007, og ned til i dag rundt 50 kroner.

Dette at aksjen har falt mye er naturligvis ikke et kjøpssignal i seg selv.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer imidlertid aksjen som en interessant kjøpskandidat nå rundt 50 kroner, og det basert på både det tekniske bildet for aksjen, og som nevnt ovenfor her også basert på de fundamentale verdier i selskapet.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner Bonheur-aksjen attraktivt priset ved dagens nivå rundt 50 kroner, og vi mener aksjen er en doblingskandidat på 1 års sikt.

Diagram over utviklingen for Bonheur-aksjen siden 1996:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar