hits

Statoil-aksjen stuper - kan halvere seg

kommentarer


07.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Statoil-aksjen, og som faller hele fem prosent torsdag formiddag til rundt 112,00 kroner.

Aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk salgssignal etter de seneste dagene å ha brutt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 120,00 kroner.

Oljeprisen raser også videre, og Nordsjøoljen er torsdag formiddag rundt 32,88 dollar per fat.

Vi har lenge skrevet om at oljeprisen kan falle helt ned mot 25 dollar hos Aksjeanalyser.com, og som allerede her den 09. Januar 2015: "Oljeprisen under 50 dollar - kan stupe til 25 dollar"

Les gjerne også vår analyse av Oslo Børs nylig her: "Faren for børskrakk blir stadig større"

Nå har vi i dag altså sett nærmere på Statoil-aksjen, og som kan komme til å falle kraftig i tiden fremover.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...


Vi har altså i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Statoil-aksjen.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av Statoil-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Statoil-aksjen (jf. diagram nederst i saken her) så er aksjen i en bratt fallende trend.

Videre kraftig fall signaliseres nå for aksjen innenfor denne fallende trenden i tiden fremover.

Det ble som nevnt lenger opp i saken her utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for Statoil-aksjen da den brøt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 120,00 kroner.

Det vil nå være betydelig teknisk motstand for Statoil-aksjen opp mot 120,00-nivået ved eventuelle rekyler opp for aksjen.

Nå signaliserer imidlertid det samlede negative tekniske bildet for Statoil-aksjen at den kan stå foran videre kraftig fall i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk støtte videre nedover for Statoil-aksjen før ned mot tidligere bunn etter finanskrisen i 2008, rundt 100,00 kroner.

Slik vi har skrevet om i tidligere negative analyser av Statoil-aksjen så ser vi fare for at også 100,00-nivået kan bli brutt.

Da vil Statoil-aksjen finne lite teknisk støtte før helt ned mot 70,00-nivået. Dersom aksjen skulle bryte ned i gjennom også 70,00-nivået, ja så vil det signaliseres videre fall helt ned mot all-time low rundt 50,00-53,00 kroner.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for både Statoil-aksjen, og for oljeprisen, så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere negative analyser rundt Statoil-aksjen.

Vi ser nå stor fare for at Statoil-aksjen kan falle ned mot 70,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Videre så ser vi også fare for at aksjen kan falle helt ned til all-time low, helt ned mot 50,00-nivået på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Statoil-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår analyse i går av Gaming Innovation Group (GIG) her: "Rizk'y gambling-aksje kan flerdoble seg"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Statoil-aksjen (STL):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar