hits

Faren for børskrakk blir stadig større

kommentarer


05.01.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen (25 mest omsatte selskapene ved Oslo Børs).

Det har blitt en negativ start på året på børsen, og Oslo Børs Børs Benchmark indeks (OSEBX) falt 1,58 prosent i går på årets første handelsdag.

I dag, og tirsdag formiddag, er Oslo Børs Benchmark indeks ned 1,34 prosent til 592,50 poeng.

Dermed har Oslo Børs nå startet året med et fall på rundt tre prosent siden nyttår.

Dette kan bare være starten på et kraftig fall for Oslo Børs, og som du kan lese mer om etter annonsen her...


Vi har altså sett nærmere i dag hos Aksjeanalyser.com på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs).

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Ser vi på det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (jf. diagram nederst i saken her) så er en stor hode-skulder formasjon under etablering for Oslo Børs Benchmark indeks.

Slike hode-skulder formasjoner er kjent for å ofte avslutte en lengre tids oppgangsperiode for underliggende objekt (her Oslo Børs Benchmark indeks).

Det som vil kunne utløse et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks er om indeksen faller under et viktig teknisk støttenivå ved 535 poeng.

Dersom det skulle komme et slikt brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået ved 535 poeng for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Ja så vil det altså utløses et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som da kan komme til å falle helt ned mot 450 poeng på 6-12 måneders sikt.

Oslo Børs vil altså kunne falle med rundt 25 prosent fra dagens nivå dersom det utløses et slikt kraftig teknisk salgssignal slik som det tekniske bildet nå indikerer fare for at kan skje.

Teknisk analyse av OBX-indeksen:

Ser vi på det tekniske bildet for OBX-indeksen (indeks over de 25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs). Ja så er det tekniske bildet for OBX-indeksen mye likt det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

Det er også for OBX-indeksen en stor hode-skulder formasjon under etablering for OBX-indeksen.

Her vil et brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 485 poeng utløse et kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen.

Da vil OBX-indeksen kunne falle helt ned mot 400 poeng. Altså et fall på nærmere 25 prosent i fra dagens nivå for OBX-indeksen.

Vi har også markert i diagrammene nederst i saken her hvordan utviklingen var for Oslo Børs Benchmark indeks og OBX-indeksen før finanskrisen i 2008, og børskrakket i 2008. Likhetstrekkene til utviklingen nå i 2014/2015, og den gang fremkommer tydelig i diagrammene nederst i saken her.

Slik det samlede tekniske bildet er for Oslo Børs Benchmark indeks og OBX-indeksen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com en stor fare for at Oslo Børs kan komme til å falle med rundt 25 prosent i løpet av de neste 6-12 måneder.

Du kan følge utviklingen for OBX-indeksen (Norway25) hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]


Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Diagram over utviklingen for OBX-indeksen (OBX):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar