hits

Svenskekrona har ikke vært så dyr på 24 år

kommentarer


03.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på svenskekrona mot norske kroner (SEK/NOK).

Når 100 svenske kroner nå koster nær 105,00 norske kroner, så har ikke svenskekrona vært så dyr siden i januar 1992.

Det er altså hele 24 år siden svenskekrona var så dyr som den er nå mot norske kroner med cirka 105,00 norske kroner for 100 svenske kroner.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Enda dyrere ser det ut til at svenskekrona kan komme til å bli i tiden fremover.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for svenskekrona mot norske kroner (SEK/NOK).

Saken fortsetter nedenfor annonsen...


Teknisk analyse av SEK/NOK:

Ser vi på det tekniske bildet for SEK/NOK så er denne i en bratt stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for svenskekrona mot norske kroner også i tiden fremover.

Det ble utløst et nytt teknisk kjøpssignal for SEK/NOK da kursen brøt opp i gjennom 1,02, og enda et teknisk kjøpssignal da kursen nå har brutt opp i gjennom 1,04-nivået (jf. diagram nederst i saken her).

Ved eventuelle korreksjoner ned for SEK/NOK så vil det nå i første omgang være teknisk støtte ved 1,04, og deretter 1,02.

Videre oppgang signaliseres altså for svenskekrona mot norske kroner, og den vil nå trolig stige helt opp mot tidligere topper rundt 1,10 (110 NOK for 100 SEK), og vi må helt tilbake til 1991 for å finne en så dyr svenskekrone.

At svenskekrona kan komme til å stige helt opp mot 1,10 (altså 110,00 NOK for 100,00 SEK) har vi skrevet om i flere analyser hos Aksjeanalyser.com, og som her den 31. August 2015: "Snart kan 100 SEK koste 110 NOK"

Den gang var kursen for SEK/NOK i 0,985 (eller 98,50 NOK for 100,00 SEK), mens den i dag rundt fire måneder senere er i 1,0485 (eller 104,85 NOK for 100,00 SEK).

Du kan følge utviklingen for valutakurser hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Aksjen 15-doblet seg i 2015 - kan flerdoble seg i 2016"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for SEK/NOK siden 1989:


Kilde chart: investing.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar