hits

Vil selge SAS - aksjen kan doble seg

kommentarer


01.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på SAS-aksjen.

I går kunne vi lese på Nettavisen: "Høyre håper på snarlig salg av SAS"

At pilene omsider peker rett vei for SAS, bør gi støtet til et storstilt salg av statlige aksjer, mener Høyre.

- Dette bør være startsignalet for at den norske stat nå selger seg ut av selskapet, sier næringspolitisk talsmann Gunnar Gundersen.

Han viser til at SAS-ledelsen før jul la fram et resultat etter skatt på 956 millioner svenske kroner de siste tolv månedene. Det var første gang på flere år at selskapet kunne vise til overskudd.

På årets siste handelsdag på Oslo Børs, på onsdag denne uken, så endte SAS-aksjen opp 2,36 prosent til 26,00 kroner.

Vi har hatt flere positive analyser av SAS-aksjen hos Aksjeanalyser.com de seneste måneder, og som du f.eks. kan lese her fra den 06. November 2015: "Ser SAS-aksjen til himmels - kan tredoble seg".

SAS-aksjen var den gang i 16,60 kroner, og har nå altså steget med hele 54 prosent siden vår postive analyse av SAS-aksjen den 06. November 2015. I løpet av bare cirka to måneder siden vår analyse den gang så har altså SAS-aksjen nå steget med godt over 50 prosent.

Kort om SAS:

SAS er Skandinavias ledende flyselskap, og hadde i regnskapsmessig driftsår 2013/2014, totalt 28,4 millioner passasjerer som reiste med SAS til destinasjoner i Europa, USA, og Asia.

Til sammen tilbyr Star Alliance mer enn 18.500 daglige avganger til 1.321 destinasjoner i 193 land over hele verden.

Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA).

Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. I dag eier den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge har 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene er eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for SAS-aksjen.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av SAS-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for SAS-aksjen (jf. diagram nederst i saken her), ja så er aksjen i en langsiktig stigende trend.

Videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal ved brudd opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 25,00 kroner.

Dersom aksjen nå etablerer seg over 25,00-nivåene den nærmeste tiden, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for SAS-aksjen.

I henhold til den langsiktige stigende trenden for SAS-aksjen så er potensialet for aksjen nå helt opp mot 55,00 kroner, og det i løpet av gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Det samlede positive tekniske bildet for SAS-aksjen indikerer altså at aksjen kan ha potensiale for å doble seg på bare 3-6 måneders sikt.

Som nevnt lenger opp i saken her så har aksjen nå steget med over 50 prosent siden vår første positive analyse av aksjen for bare rundt to måneder siden.

Nå kan altså SAS-aksjen ha potensiale for å kunne doble seg i løpet av de neste 3-6 måneder.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av SAS-aksjen, og vi ser altså en mulig dobling for aksjen i løpet av de neste 3-6 måneder.

Selv om SAS-aksjen skulle doble seg og stige opp mot vårt kursmål for aksjen ved NOK 55,00 på 3-6 måneders sikt. Ja så vil det fortsatt være langt igjen til gamle høyder, og da aksjen var høyest rundt 300,00 kroner sommeren 2007. Selv om aksjen skulle doble seg fra dagens kursnivå til NOK 55,00, så vil den fortsatt være ned hele 80 prosent siden den var i 300,00 kroner sommeren 2007.

Du kan følge utviklingen for SAS-aksjen (ved Stockholmsbörsen) hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Aksjen 15-doblet seg i 2015 - kan flerdoble seg i 2016"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for SAS-aksjen siden 2007, og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar