hits

Teknologi-aksje til himmels - kan firedoble seg

kommentarer


22.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske teknologi-selskapet Thin Film Electronics (Ticker: THIN).

Thin Film Electronics (Ticker: THIN) ble dagens børsvinner på Oslo Børs, og steg med hele 19,05 prosent til 3,50 kroner.

Vi har på Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser rundt aksjen Thin Film Electronics, og som du f.eks kan lese her fra den 11. September 2015, da aksjen var rundt 3,11 kroner: "Aksje stiger kraftig - kan firedoble seg"

Bakgrunnen for den kraftige oppgange for dagens vinner på Oslo Børs, Thin Film Electronics, og med en oppgang i dag på hele 19,05 prosent til 3,50 kroner.

Ja det var nyheten selskapet kunne presentere i en børsmelding i dag, tirsdag 22. desember, at selskapet som utvikler trykket elektronikk og smarte etiketter, annonserte en ny samarbeidsavtale med amerikanske Jones Packaging.

De to skal samarbeide om å skape emballasjeløsninger rettet mot helseindustrien. Som del av avtalen legger det amerikanske selskapet inn en bestilling på Thin Films smarte etiketter.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Teknisk Analyse av Thin Film Electronics:

Slik vi har skrevet om i våre tidligere positive analyser rundt Thin Film-aksjen på Aksjeanalyser.com så er aksjen i en langsiktig stigende trend.

Videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og lang sikt innenfor denne langsiktige stigende trenden nå i tiden fremover.

Potensialet for Thin Film-aksjen er i henhold til denne langsiktige stigende trenden helt opp mot 15,00 kroner på 1-2 års sikt.

Nå kan du diskutere aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på aksje- og investeringsforumet Xtrainvestor hos Nettavisen.

Den langsiktige positive trenden for Thin Film-aksjen indikerer altså at aksjen kan ha potensiale for å kunne firedoble seg fra dagens kursnivå på 1-2 års sikt.

Det kan gjerne høres voldsomt ut at aksjen skal ha potensiale til å kunne firedoble seg på 1-2 års sikt.

Da nevner vi bare i den sammenheng at Thin Film-aksjen nå siden bunnen etter finanskrisen i 2009, da aksjen var lavest rundt 0,25 kroner.

Ja aksjen har nå siden 2009, da aksjen var lavest rundt 0,25 kroner, hele 14-doblet seg på cirka 6 år.

Aksjen har da steget med hele 1.300 prosent siden bunnen rundt 0,25 kroner etter finanskrisen i 2009, og til dagens sluttkurs ved 3,50 kroner.

Sett i lys av dette så er det kanskje ikke like urealistisk når vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen i henhold til den langsiktige stigende trenden kan ha potensiale til å kunne firedoble seg på 1-2 års sikt.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av Thin Film Electronics.

Vi har et kortsiktig (2-4 uker) kursmål for aksjen ved 4,20 kroner, mens vi har et mer langsiktig (1-2 år) kursmål for aksjen ved 15,00 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså en mulig firedobling for Thin Film-aksjen på 1-2 års sikt fra dagens kursnivå ved 3,50 kroner.

Du kan følge aksjekursen for Thin Film Electronics hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Opec: vil ta 25 år før oljeprisen er i 95 dollar"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for Thin Film Electronics-aksjen:


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar