hits

Venter solskinn for denne aksjen?

kommentarer


10.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på solenergiselskapet REC Silicon (ticker: REC) på Oslo Børs.

REC Silicon-aksjen har falt fra en topp rundt 267,00 kroner i november 2007, og til en bunn ved 61 øre i november 2012. Aksjen falt altså med vanvittige 99,77 prosent fra toppen i november 2007, og til bunnen i november 2012.

Selv om aksjen i dag er litt høyere enn bunnen ved 61 øre, og i dag handles rundt 1,70 kroner, ja så er den fortsatt ned med utrolige 99,35 prosent siden toppen i november 2007.

Nå er aksjen i dag altså rundt 1,70 kroner, og har den seneste tiden utløst flere positive signaler som indikerer at aksjonærene kan gå lysere tider i møte.

Det er nok mange hardt prøvede aksjonærer i REC Silicon som nå håper på at solen snart skal skinne litt over dem også.

En av dem som sikkert håper på at solen snart skal skinne over REC Silicon-aksjen og aksjonærene er nok investor Jens Ulltveit-Moe, og som kontrollerer over 23 prosent av aksjene i REC Silicon. Jens Ulltveit-Moe er for øvrig også styreleder i REC Silicon.

Saken fortsetter nedenfor annonsen:

Kort om REC Silicon:

REC Silicon er en ledende produsent av avanserte silisiummaterialer, og leverer rent polisilikon (polysilicon) og silangass til sol- og elektronikkindustrien verden over. Rec Silicon er verdens største produsent av Granular Polysilicon (NextSiT) fra flytende Bed Reactor (FBR) teknolgi for solenergiapplikasjoner. Hovedkontoret er i Moses Lake, Washington, USA, og selskapet har produksjonsanlegg i USA og i Asia. Selskapet har rundt 700 ansatte.

Teknisk analyse av REC Silicon:

REC Silicon har nylig brutt ut av den langsiktige fallende trenden som startet i november 2007 da aksjen på det høyeste var i 267,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her). Aksjen falt så til en bunn rundt 60 øre i november 2012.

Nå i midten av november 2015 så har imidlertid aksjen brutt ut av denne langsiktige fallende trenden, og har med det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.

Aksjen har også brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 1,60-1,70 kroner, og vil nå finne støtte ned mot dette nivået ved korreksjoner ned.

Aksjen har siden slutten av august 2015 etablet en stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha steget kraftig i første halvdel av november 2015 så har aksjen den seneste uken korrigert noe ned, og finner nå teknisk støtte rundt 1,60-1,70 kroner.

Aksjen er også lavt innenfor denne stigende trenden som nå er etablert for aksjen siden slutten av august 2015, og aksjen kan således nå være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på.

Den stigende trenden som er etablert for aksjen siden slutten av august 2015 indikerer i første omgang et potensiale for aksjen opp mot 2,60 kroner på 3-6 måneders sikt.

Aksjen kan således ha et potensiale til å kunne stige med rundt 50 prosent på 3-6 måneders sikt fra dagens kursnivå rundt 1,70 kroner, og opp til 2,60 kroner.

Ser vi på det langsiktige bildet for aksjen, så er det nå altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen etter at den har klart å bryte ut av den langsiktige fallende trenden som har vedvart siden slutten av 2007.

Det som kan bli en ny langsiktig stigende trend for aksjen (jf. nederste av grafene under i saken her) indikerer et potensiale for REC Silicon-aksjen opp mot 9,00 kroner på 2-3 års sikt.

REC Silicon-aksjen kan altså nå være i starten av en ny og langsiktig stigende trend, og hvor den kan ha potensiale for en mulig femdobling av aksjekursen fra dagens kursnivå rundt 1,70 kroner, og opp mot 9,00 kroner på 2-3 års sikt.

Selv om aksjen skulle femdoble seg på 2-3 års sikt, og stige opp mot 9,00 kroner, ja så vil den fortsatt være ned 96,6 prosent siden toppen ved 267,00 kroner i november 2007.

Aksjen kan femdoble seg:

Vi hos Aksjeanalyser.com endrer nå vårt tidligere negative syn på REC Silicon-aksjen, og vi er nå positive til aksjen både på kort og lang sikt etter det seneste kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for aksjen.

Vi har et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for REC Silicon-aksjen ved 2,60 kroner. Videre så ser vi altså et potensiale for aksjen opp mot 9,00 kroner på et par års sikt.

Det som vil kunne endre vårt nå positive syn på REC Silicon-aksjen til negativt er om den skulle bryte ut av denne stigende trenden som er etablert for aksjen siden slutten av august 2015, og et fall under et viktig teknisk støttenivå deretter rundt 1,50 kroner. Stop-loss kan for eksempel settes ved brudd ned i gjennom 1,50.

Innsiderne kjøper aksjer:

Det er ellers verdt å merke seg at flere innsidere har kjøpt aksjer i REC Silicon den seneste tiden.

Den 04. November meldte både selskapets administrerende direktør Tore Torvund og RECs finansdirektør James A. May II at de hadde kjøpt aksjer i selskapet. Torvund og May II kjøpte REC Silicon-aksjer for henholdsvis 317.000 kroner og 408.000 kroner, og økte sin eksponering mot selskapet da med hhv 38 og 48 prosent. To dager senere kjøpte selskapets styreleder, Jens Ulltveit-Moe, aksjer for over 2,4 millioner kroner gjennom sitt selskap Kagra Gruppen AS. Sammen med nærstående, kontrollerer Jens Ulltveit-Moe over 23 prosent av aksjene i REC Silicon.

Du kan følge utviklingen for REC Silicon-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Norden Topp 10 fra Investtech" [sponset lenke]

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:


Diagram over kursutviklingen for REC Silicon-aksjen (øverst: dagdiagram, og nederst: ukediagram):


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar