hits

Aksje til himmels - opp 1768% på 10 mnd

kommentarer


26.11.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det svenske fingeravtrykkselskapet Fingerprint Cards AB.

Vi hadde første gang en positiv analyse av Fingerprint Cards-aksjen her den 26. September 2015 da aksjen var i SEK 295,00: "Aksjen har tidoblet seg på ni måneder"

Vi skrev i vår første positive analyse av Fingerprint Cards-aksjen for to måneder siden: "Det svært positive tekniske bildet for Fingerprint-aksjen indikerer altså at aksjen kan komme til å doble seg i løpet av de neste 3-6 måneder".

I dag to måneder senere er Fingerprint Cards-aksjen i SEK 538,00, og har således steget med hele 82 prosent siden vår første positive analyse av aksjen for bare to måneder siden.

Fingerprint Cards-aksjen har nå steget med vanvittige 1768 prosent siden den var i SEK 28,80 den 20. Januar 2015. Aksjen har nå altså mer enn 18-doblet seg på bare litt over 10 måneder.

I tillegg til at aksjen har mer enn 18-doblet seg på bare litt over 10 måneder, ja så er aksjen også blitt en av de mest omsatte aksjene ved Stockholmsbörsen.

Aksjen omsettes ofte for mellom en og to milliarder kroner per dag. I går ble den for eksempel omsatt for 1,32 milliarder svenske kroner. Til sammenligning så ble Statoil, det største selskapet på Oslo Børs, i går omsatt for rundt 448 millioner kroner.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Fingerprint Cards-aksjen er blitt en stor traderfavoritt i Sverige, og aksjen er ofte den mest omsatte aksjen på Stockholmsbörsen. Fingerprint Cards er altså ikke en liten børsmygg for å si det mildt, og selskapet har med dagens aksjekurs en børsverdi på cirka 33 milliarder svenske kroner.

Fingerprint Cards er et teknologiforetak innen biometrisk teknologi for avlesning av fingeravtrykk. Den lille størrelsen og lavt strømforbruk gjør at teknologien kan implementeres i volumprodukter som for eksempel smartkort og mobiltelefoner. Andre bruksområder for teknologien er produkter for fysisk tilgang og produkter for pålogging til datamaskiner og IT-nettverk. Fingerprint Cards største marked er i Asia.

Teknisk Analyse av Fingperint Cards-aksjen:

Slik vi har skrevet om i våre tidligere analyser av Fingerprint Cards så er aksjen i en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen også i tiden fremover.

Aksjen bryter nå opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt SEK 500,00, og utløser med det nye positive signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for Fingerprint Cards-aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

I henhold til den langsiktige stigende trenden så er nå potensialet for Fingerprint Cards-aksjen opp mot SEK 800,- på 3-6 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså fremdeles et bra potensiale for Fingerprint Cards, og gjentar i dag vår tidligere positive analyse av Fingerprint Cards-aksjen.

Ifølge den langsiktige stigende trenden så har Fingerprint Cards-aksjen potensiale til å kunne stige med ytterligere 50 prosent til fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen for Fingerprint Cards hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår nylige sak her: "Millionær med 350 kroner i investering"

Diagram over kursutviklingen for Telenor-aksjen:


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar