hits

Aksje stuper etter resultatvarsel

kommentarer


15.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på noen av sjømat-aksjene på Oslo Børs.

Onsdag kveld kom Lerøy Seafood med et resultatvarsel der det kom frem at selskapet nå tror på et driftsresultat for 3. kvartal 2015 på rundt 250 millioner kroner.

Dette er vesentlig lavere enn de 431 millioner i driftsresultat som på forhånd var ventet blant analytikere, ifølge SME Direkt.

Sjømat-aksjene har steget kraftig over lengre tid, og tirsdag satte Lerøy Seafood-aksjen ny all time high ved 326,00 kroner.

I dag, torsdag, stuper aksjen etter gårsdagens resultatvarsel, og aksjen er i skrivende stund ned 9,85 prosent til 293,00 kroner.

Saken fortsetter nedenfor...


Ser vi på det tekniske bildet for Lerøy-aksjen så er den fortsatt innenfor en langsiktig stigende trend, og første tekniske støttenivå av betydning er nå rundt 285,00-290,00 kroner.

Dersom Lerøy-aksjen ikke bryter ned under 285,00-nivået, men klarer å ta i mot ned mot dette støttenivået. Ja så vil den langsiktige stigende trenden fortsatt være inntakt for aksjen.

Skulle derimot aksjen i løpet av den nærmeste tiden bryte ned under 285,00-nivået og ned i gjennom nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for aksjen. Da vil aksjen kunne falle ned mot 185,00 kroner på 12 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser en fare for at Lerøy-aksjen nå kan komme til å bryte ut av den langsiktige stigende trenden, og vi har et kursmål for Lerøy Seafood ved 235,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for Lerøy-aksjen hos IG her...

Marine Harvest:

Et annet sjømat-selskap som kom med sin vanlige før-kvartalsresultat oppdatering til markedet i dag var Marine Harvest.

Marine Harvest måtte også skuffe markedet noe, om enn langt mindre enn hva Lerøy Seafood måtte. Marine Harvest venter nå et driftsresultat på rundt 710 millioner kroner, mens det ifølge SME Direkt var ventet et driftsresultat på 726 millioner kroner. Marine Harvest hadde til sammenligning et driftsresultat i samme periode i fjor på 912 millioner kroner.

Marine Harvest falt også kraftig torsdag formiddag, men har nå hentet seg betydelig inn igjen, og er i skrivende stund ned rundt en prosent til 108,30 kroner.

Ser vi på det tekniske bildet for Marine Harvest så brøt denne for en tid tilbake ut av den bratt stigende trenden som startet i slutten av 2011.

Aksjen har likevel fått et nytt løft, og har nå de seneste ukene testet et motstandsnivå opp mot tidligere topp rundt 110,00 kroner.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer at aksjen kan stå foran en korreksjon ned på kort sikt, og det er også utløst salgssignal nå for aksjen fra MACD momentum-indikator.

Det samlede tekniske bildet for Marine Harvest indikerer at aksjen kan komme til å få en korreksjon ned i tiden fremover, og vi har hos Aksjeanalyser.com et kursmål for aksjen ved 90,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for Marine Harvest-aksjen hos IG her...


SalMar:

En annen sjømat-aksje som faller en del torsdag er SalMar, og som i skrivende stund er ned 3,75 prosent til 128,50 kroner.

I likhet med Lerøy Seafood så satte også SalMar-aksjen ny all-time high nylig ved 143,00 kroner den 06. Oktober 2015.

SalMar er også i en bratt stigende trend, men er nå helt ned mot nedre trendlinje i denne, og står i fare for å bryte ut av denne bratt stigende trenden nå.

Neste støttenivå vil da være ned mot 120,00 kroner, og skulle det nivået brytes, ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for SalMar-aksjen.

Som for Marine Harvest så indikerer momentum-indikatorer som RSI og Stochastics at SalMar-aksjen kan stå foran videre korreksjon på kort sikt. Det ble også for SalMar utløst salgssignal fra MACD momentum-indikatorer nå nylig, og som underbygger øvrige tekniske signaler om at aksjen kan stå foran en videre korreksjon ned i tiden fremover.

Vi har hos Aksjeanalyser.com et kursmål for SalMar ved 110,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for SalMar-aksjen hos IG her...

Se gjerne også diagram over utviklingen for SalMar-aksjen nederst i saken her...

Annonse (Nidelv International ASA):

Diagram over kursutviklingen for SalMar:


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar