hits

Da kan oljeprisen falle til 18 dollar

kommentarer


02.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent-olje).

Oljeprisen har den seneste måneden svingt stort sett mellom USD 47,00 og USD 51,00, og et etablert brudd over eller under et av disse to nivåene vil nå være med og gi nye signaler om den videre utviklingen for oljeprisen.

Med et "etablert brudd" på et av disse nivåene, menes i tekniske analyse termer at kursen holder seg noen dager over eller under et av disse nivåene. Dette gir større sikkerhet for at det ikke bare er en dags tilfeldig svingning over eller under slike tekniske støtte eller motstandsnivåer.

Oljeprisen faller nå tilbake igjen, og er i skrivende stund ved USD 47,83, og altså ikke så langt i fra dette nå viktige tekniske støttenivået rundt USD 47,00.

Saken fortsetter nedenfor...

Les gjerne også vår sak her (Annonsørinnhold av Nidelv International ASA):  "Nå har du muligheten til å være med på et eventyr innen norsk lystbåtbransje"


Dersom oljeprisen (Brent Spot) faller under USD 47,00, og blir under USD 47,00-nivået et par dager, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Da vil oljeprisen kunne falle ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008, ned mot USD 36,00 på 3-6 måneders sikt.

Skulle oljeprisen også bryte ned i gjennom USD 36,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen. Den vil da kunne falle helt ned mot USD 18,00-20,00 på 6-12 måneders sikt etter et eventuelt slikt brudd ned i gjennom USD 36,00-nivået.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere analyser av oljeprisen, og hvor vi mener det er stor fare for nye kraftige fall i oljeprisen de neste 6-12 måneder.

Vi mener oljeprisen gjerne kan komme til å teste støttenivået ned mot USD 36,00 på 3-6 måneders sikt.

Dersom oljeprisen derimot skulle klare å bryte opp i gjennom USD 51,00-nivået, og etablere seg over det nivået, ja så vil den kunne få et løft i hvert fall på kort sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror imidlertid det er mest sannsynlig med et brudd ned i gjennom USD 47,00-nivået, og det gjerne innen kort tid nå.

Du kan følge utviklingen for Brent Crude hos IG her...

Du kan se diagram over Brent-olje nedenfor her...

Les gjerne også vår sak her (Annonsørinnhold av Nidelv International ASA):  "Nå har du muligheten til å være med på et eventyr innen norsk lystbåtbransje"


Diagram (Dag) over utviklingen for Brent Spot:


Diagram (Uke) over utviklingen for Brent Spot:

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar