hits

Oljeprisen kraftig opp - men kan nå falle igjen

kommentarer


27.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som torsdag får et kraftig løft.

Brent Spot er torsdag kveld ved USD 46,60, og som er en oppgang fra onsdag på hele 6,81 prosent.

Den kraftige oppgangen i oljeprisen torsdag forklares blant annet ved oljelagertall fra USA i går som viste at oljelagrene i USA viste det største fallet siden februar med 5,5 millioner fat, og nyheten i dag om at veksten i økonomien i USA i andre kvartal var overraskende høy. I tillegg er det trolig en hel del short covering, og som er med og presser oljeprisen ytterligere opp.

BNP-veksten i andre kvartal i USA ble torsdag revidert til årlig takt på 3,7 prosent, og veksten var dermed betydelig sterkere enn det opprinnelige vekstanslaget på 2,3 prosent. På forhånd var det ventet at veksten for kvartalet ville bli oppjustert til 3,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Saken fortsetter nedenfor...


Ser vi på det tekniske bildet for Brent Spot så er oljeprisen fortsatt i en bratt fallende trend, og det var ikke unaturlig med en kortsiktig rekyl opp for oljeprisen nå etter det kraftige fallet de seneste ukene.

Nå møter derimot oljeprisen (Brent Spot) på et ikke ubetydelig teknisk motstandsnivå her rundt USD 47,00, og dersom oljeprisen begynner å falle ned igjen fra dette nivået så vil videre nedgang signaliseres fremover.

Skulle derimot oljeprisen klarer å bryte opp i gjennom, og etablere seg over (les: hvis holder seg 1-2 dager over dette nivået), USD 47,00-nivået, ja så vil det kunne komme en videre oppgang opp mot neste motstandsnivå rundt USD 53,00.

Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer imidlertid at den oppgangen vi ser nå trolig bare er en kortsiktig rekyl opp innenfor den bratt fallende trenden som oljeprisen beveger seg innenfor (jf chart nederst i saken her).

Faller oljeprisen tilbake nå fra USD 47,00-nivået så vil altså videre nedgang signaliseres innenfor den bratt fallende trenden. Oljeprisen vil da kunne falle ned mot USD 36,00 på 1-3 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser ingen grunn foreløpig til å endre vårt tidligere syn rundt oljeprisen, og opprettholder vårt kortsiktige kursmål for Brent Spot ved USD 36,00. Videre ser vi som nevnt i tidligere analyser fare for at oljeprisen kan komme til å stupe helt ned mot 10-20 dollar på det verste de neste 6-12 måneder.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Les gjerne vår analyse av oljeprisen her fra den 21. August 2015: "Oljeprisen kollapser - kan stupe til 10 dollar", og vår analyse av Statoil i går: "Statoil-aksjen kan stupe til 70 kroner".

Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel". Les gjerne også denne artikkelen fra Yahoo Finance: "Here's what could take oil down to $30".

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar