hits

Venter nytt stup for gullprisen

kommentarer


27.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Gull og gullprisen.

Gullprisen fikk en kortsiktig rekyl opp de seneste ukene, men faller nå tilbake igjen etter å ha testet et betydelig teknisk motstandsnivå opp mot USD 1.170.

At Gullprisen ikke klarte å bryte opp gjennom dette motstandsnivået rundt USD 1.170, og nå faller tilbake igjen, signaliserer videre nedgang for gullprisen innenfor den fallende trenden i månedene fremover. Gullprisen var oppe i USD 1.170 den 24. August, men har de seneste dagene falt tilbake igjen, og handles i skrivende stund rundt USD 1.126.

På nedsiden er det lite teknisk støtte for gullprisen før ned mot USD 1.000, og som også er vårt kursmål for gullprisen på 3-6 måneders sikt.


Gullprisen kan også komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden som den beveger seg innenfor, og det vil i såfall innebære et fall ned mot USD 900 på 6-12 måneders sikt.

For at det negative tekniske bildet for gullprisen skal endres så må gullprisen klare å bryte opp gjennom, og etablere seg over, to viktige tekniske motstandsnivåer ved USD 1.170 og USD 1.220.

Inntil det eventuelt skjer så indikerer det tekniske bildet for gullprisen videre fall i månedene fremover innenfor den langsiktige fallende trenden.

På bakgrunn av dette stadig negative tekniske bildet for gullprisen så har vi altså hos Aksjeanalyser.com kursmål for gullprisen ved USD 1.000 på 3-6 måneders sikt, og ved USD 900 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for gullprisen hos IG her...

Shortsalg gjør det mulig å tjene penger i et fallende marked eller beskytte eksisterende investeringer. Les mer om hvordan og hvorfor shortsalg kan inngå som en viktig del av en balansert handelsstrategi hos vår samarbeidspartner IG her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar