hits

Dollaren kan snart koste 9,50 kroner

kommentarer


04.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på dollar mot norske kroner igjen (USD/NOK), og som nå har utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.

Dollaren bryter i dag opp gjennom det viktige 8,20-nivået mot norske kroner vi har skrevet om i vår seneste analyse av USD/NOK, senest den 22. Juli 2015 "Dollaren kan snart koste 9,50 kroner".

I dag har dollaren brutt opp gjennom dette viktige 8,20-nivået mot norske kroner, og det er altså utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for USD/NOK.

Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for USD/NOK før opp mot tidligere topper tilbake til 2001-2002, rundt 9,50.

Vi har helt siden 30. oktober 2014 på Aksjeanalyser.com hatt analyser av USD/NOK, og hvor vi har skrevet om at dollaren kan stige helt opp mot 9,00-9,50 mot norske kroner "Dollaren styrker seg kraftig - kan stige til 9-tallet mot NOK".

Ja i dag bryter altså dollaren opp gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 8,20 mot norske kroner, og dersom den etablerer seg nå i dagene fremover over 8,20-nivået så vil videre oppgang opp mot 9,00-9,50 signaliseres på 6-12 måneders sikt.

Vi gjentar derfor i dag på Aksjeanalyser.com våre tidligere analyser av USD/NOK, og hvor vi har kursmål for USD/NOK ved 9,00-9,50 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge kursen for USD/NOK hos IG her...

Les gjerne også vår analyse i dag av oljeprisen og Statoil her "Oljeprisen kan falle til 20 dollar".

Du kan følge aksjekursen for Statoil hos Skandiabanken her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde chart: IG.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar