hits

Aksjen kan stige 30 prosent

kommentarer

12.05.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: AstraZeneca (Ticker: AZN, Land: Sverige), Rockwool B (Ticker: RocK B, Land: Danmark), og Topdanmark A/S (Ticker: TOP, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på disse tre nordiske aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle i månedene fremover.

For en av aksjene ser vi et potensiale på 30 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.AstraZeneca (Ticker: AZN, Land: Sverige)

AstraZeneca viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Både RSI og Stohastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen innenfor den stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen har vendt oppover igjen etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden, samt støttenivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt SEK 550,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for AstraZeneca så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for AstraZeneca på kort sikt (1-3 måneder) ved SEK 660,00.

Du kan følge aksjekursen til AstraZeneca hos Nordnet her...

Kort om selskapet: AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och deras läkemedel används av miljontals patienter världen över. Antalet anställda uppgår till drygt 50 000.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.astrazeneca.com


Kilde Chart: vikingen.seRockwool B (Ticker: ROCK B, Land: Danmark)

Rockwool B viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og videre oppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet, og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden, så signaliseres nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at en ny vending opp for aksjen gjerne er nær forestående.

Basert på dette positive tekniske bildet for Rockwool B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Rockwool B ved DKK 1000,00 på kort sikt (1-3 måneder), mens vi har kursmål for aksjen ved DKK 1.100 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Rockwool B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Rockwool International is a supplier of products and systems based on stone wool. Products and solutions are offered for all major application areas for both residential and non-residential buildings, as well as other construction-related products such as acoustic ceilings and cladding boards. The Group's operations have a large presence in Europe and is expanding production, sales and service activities in Russia, North America and Asia.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.rockwool.com


Kilde Chart: vikingen.seTopdanmark A/S (Ticker: TOP, Land: Danmark)

Topdanmark viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigendet trend, og videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har falt noe tilbake i det helt korte bildet, men påtreffer nå støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden rundt DKK 200,00.

Det er også støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt DKK 200,00-nivået.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen er oversolgt på kort sikt, og at en ny vending opp for aksjen gjerne er nær forestående.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Topdanmark så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Topdanmark ved DKK 230,00 på kort sikt (1-3 måneder), mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot DKK 260,00 på 6-12 måneders sikt i henhold til den langsiktige stigende trenden. Vi ser altså et potensiale for Topdanmark på rundt 30 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Topdanmark hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Topdanmark A/S engaged through its subsidiaries, non-life, life and pension fund companies in Denmark. The company offers disease/accident, fire, personal liability, workers' compensation and reinsurance products. The company distributes its products through sales representatives, banks, car dealers and brokers.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.topdanmark.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar