hits

Venter kraftig oppgang for ICA-aksjen

kommentarer

05.05.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: ICA Gruppen AB (Ticker: ICA, Land: Sverige), Vestas Wind Systems (Ticker: VWS, Land: Danmark), og ISS A/S (Ticker: ISS, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og vi ser et bra potensiale for dem alle i månedene fremover nå.

For en av aksjene, ICA Gruppen AB, ser vi et potensiale på nærmere 30 prosent på 12 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.ICA Gruppen AB (Ticker: ICA, Land: Sverige)

ICA Gruppen har lenge vist en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og nå signaliseres videre oppgang for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet, og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden, så signaliseres nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer at aksjen gjerne står foran videre kursoppgang i løpet av den nærmeste tiden.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for ICA Gruppen så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for ICA Gruppen ved SEK 400,00 på 12 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for ICA-aksjen på nærmere 30 prosent opp fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til ICA Gruppen AB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: ICA Gruppen is primarily a grocery retail company in the Nordic region. Around that ICA Gruppen operate a number of operations to support their core business. ICA Gruppen's operations is divided into six segments: ICA Sweden, ICA Norway, Rimi Baltic, ICA Bank, ICA Real Estate and Portfolio Companies (Hemtex, inkClub, Cervera and Forma).

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.icagruppen.se


Kilde Chart: vikingen.seVestas Wind Systems (Ticker: VWS, Land: Danmark)

Vestas Wind Systems viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet, og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden, samt støttenivået ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, så vender aksjen nå oppover igjen.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå også videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

På oppsiden er det lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt DKK 365,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for Vestas Wind Systems så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kortsiktig kursmål for Vestas Wind Systems ved DKK 365,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Vestas Wind Systems hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Vestas Wind Systems manufactures and sells technology using wind energy for electricity generation. The company specializes in the planning, installation, operation and maintenance of wind power plants. The product line includes primarily a series of wind turbines and wind power systems.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.vestas.com


Kilde Chart: vikingen.seISS A/S (Ticker: ISS, Land: Danmark)

ISS viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har konsolidert i det helt korte bildet, og finner nå støtte ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Det er også et støttenivå rundt DKK 223,00, samt at det er støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt DKK 218,00.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at videre oppgang for aksjen innenfor den stigende trenden gjerne er nær forestående.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for ISS A/S så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kortsiktig kursmål for aksjen ved DKK 255,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til ISS A/S hos Nordnet her...

Kort om selskapet: ISS is one of the world's largest facility service providers. Services provided include cleaning, catering, security, property and support services as well as facility management. The company has more than 500 000 employees and local operations in more than 50 countries across Europe, Asia North American, Latin America and Pacific.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.issworld.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar