hits

Tre nordiske aksjer med bra potensiale

kommentarer

29.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Schouw & Co. A/S (Ticker: SCHO, Land: Danmark), Trelleborg AB (Ticker: TREL B, Land: Sverige), og H.Lundbeck A/S (Ticker: LUN, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og vi ser et bra potensiale for dem alle tre i månedene fremover nå.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.Schouw & Co. (Ticker: SCHO, Land: Danmark)

Vi gjentar i dag vår tidligere positive analyse på Schouw & Co. fra 20. Mars 2015 da aksjen var rundt DKK 327,00.

Aksjen har siden det løftet seg til nå rundt DKK 352,00, og det er utløst nye positive tekniske signaler for aksjen.

Det er nå kommet et brudd opp gjennom et motstandsnivå rundt DKK 340,00-nivået, og det er nå lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot øvre trendnlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt DKK 400,00.

MACD momentum-indikator har også utløst nytt kjøpssignal for aksjen nå nylig, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det nå teknisk støtte ned mot DKK 340,00-nivået.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Schouw & Co. så gjentar vi altså i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen.

Vi har kursmål for Schouw & Co. ved DKK 400,00 på 1-3 måneders sikt.Aksjen endte tirsdag 28. April 2015 i DKK 352,00, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 14 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Schouw & Co. hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Schouw & Co. is an industrial group holding investments in a number of different industries, such as packaging, spare parts for the agricultural sector, hydraulics, computer-controlled effect, nonwowens, fish feed, biogas plants, venture investments as well as real property and shares in a wind turbine manufacturer. Schouw & Co.'s corporate headquarters are located in Aarhus, Denmark.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.schouw.dk


Kilde Chart: vikingen.seTrelleborg AB Ser. B (Ticker: TREL B, Land: Sverige)

Vi gjentar også i dag vår tidligere positive analyse fra den 19. Mars 2015 på Trelleborg B, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor den langsiktige stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen konsoliderer i det helt korte bildet, men videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Det er teknisk støtte for aksjen rundt SEK 170,00-nivået, og hvor det også er støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

På oppsiden er det nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 200,00-210,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Trelleborg B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Trelleborg B ved SEK 200,00 på 1-3 måneders sikt. Aksjen sluttet tirsdag 28. April 2015 i SEK 173,90, og vi ser således et potensiale for Trelleborg B på rundt 15 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Trelleborg AB Ser. B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Trelleborg is a global industry corporate group in industry, developing solutions for seal, damp and protection in demanding industrial environments. Customers are to be found in special segments such as global aerospace, agriculture, transportation, cars, offshore oil/gas, infrastructure and other industries.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.trelleborg.com


Kilde Chart: vikingen.seH.Lundbeck A/S (Ticker: LUN, Land: Danmark)

H.Lundbeck viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har korrigert ned i det korte bildet, og er nå kommet ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden.

Det er betydelig teknisk støtte for aksjen i området rundt DKK 130,00, og aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe den på nå rundt disse nivåene.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at en ny vending opp for aksjen gjerne er nær forestående.

På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt DKK 136,00, men brytes det nivået så vil det være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt DKK 155,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for H.Lundbeck så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for H.Lundbeck ved DKK 155,00 på 1-3 måneders sikt. Aksjen endte tirsdag 28. April 2015 i DKK 132,00, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 17 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til H.Lundbeck A/S hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Lundbeck is a research-based pharmaceutical company specializing in drugs for treatment of diseases such as depression and anxiety, psychotic disorders, epilepsy and Huntington's, Alzheimer's and Parkinson's diseases. They company has production facilities in China, Denmark, France and Italy, and research centers in Denmark, China and the US.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.lundbeck.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar