hits

Tre nordiske aksjer med bra potensiale

kommentarer

27.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: DFDS A/S (Ticker: DFDS, Land: Danmark), Loomis AB (Ticker: LOOM B, Land: Sverige), og Peab AB (Ticker: PEAB B, Land: Sverige).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle de neste 3-6 måneder.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.DFDS A/S (Ticker: DFDS, Land: Danmark)

DFDS viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så signaliseres nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har den seneste tiden konsolidert mellom et støttenivå rundt DKK 700,00, og et motstandsnivå rundt DKK 780,00.

Et brudd opp gjennom DKK 780,00-nivået vil utløse nye positive tekniske signaler for aksjen.

Det vil ved et brudd opp gjennom DKK 780,00-nivået være lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, opp mot DKK 900,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang teknisk støtte ved nedre trendlinje i den stigende trenden, rundt DKK 730,00, og som sammenfaller med støttenivået ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for DFDS A/S så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for DFDS A/S ved DKK 900,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til DFDS A/S hos Nordnet her...

Kort om selskapet: DFDS is a shipping company offering logistics solutions and freight and passenger services primarily in northern Europe. The company is organized into two divisions, Shipping and Logistics. The company is headquartered in Copenhagen, Denmark, and has 6 000 employees in 20 countries.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.dfdsgroup.com


Kilde Chart: vikingen.seLoomis A/B Ser. B (Ticker: LOOM B, Land: Sverige)

Loomis viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og nå signaliseres videre oppgang for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert den seneste tiden så indikerer det tekniske bildet for aksjen nå at videre kursoppgang innenfor den stigende trenden kan være nær forestående.

MACD momentum-indikator har utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

På oppsiden er det noe teknisk motstand fra forrige topper i februar/mars, rundt SEK 280,00-290,00, men deretter er det lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 320,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang teknisk støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, rundt SEK 270,00, og deretter er neste støttenivå ved nedre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 260,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Loomis AB så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Loomis AB ved SEK 320,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Loomis AB Ser. B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Loomis, som tidigare ingick i Securitas, erbjuder produkter och tjänster för kompletta kontantflöden till finansiella institutioner, detaljhandeln samt andra kommersiella affärsverksamheter. Loomis har verksamhet i tolv europeiska länder samt i USA. Antalet anställda uppgår till cirka 20.000. Bland storägarna märks investmentbolagen Melker Schörling, SäkI och Latour.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.loomis.com


Kilde Chart: vikingen.sePeab AB (Ticker: PEAB B, Land: Sverige)

Peab B hadde vi nylig en positiv analyse på, og vi gjentar i dag vår positive analyse på aksjen.

Aksjen viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og nå har aksjen utløst nye positive tekniske signaler etter å ha brutt opp gjennom et motstandsnivå rundt SEK 71,00.

Det er nå teknisk støtte for aksjen ved korreksjoner ned, rundt SEK 71,00-nivået.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 85,00.

MACD momentum-indikator har også utløst nytt kjøpssignal for aksjen nå nylig, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Peab B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved SEK 85,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Peab AB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Koncernen har ett flertal dotterbolag med säte runt om i Sverige i syfte att sitta när den lokala marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv, Skåne.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.peab.se

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar