hits

Venter kraftig oppgang for disse aksjene

kommentarer

24.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: TeliaSonera (Ticker: TLSN, Land: Sverige), Bang & Olufsen (Ticker: BO, Land: Danmark), og Alm.Brand A/S (Ticker: ALMB, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle i tiden fremover.

For to av aksjene ser vi en oppside på rundt 30-35 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.Bang & Olufsen (Ticker: BO, Land: Danmark)

Bang & Olufsen har etablert en stigende trend i løpet av de seneste måneder, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har korrigert noe ned innenfor den stigende trenden i det helt korte bildet, men påtreffer nå støttenivået ved nedre trendlinje av denne.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.

Det er også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen nå fra det som kalles et Golde Cross Signal, og som dannes når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Bang & Olufsen så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Bang & Olufsen ved DKK 80,00 på 6-12 måneders sikt. Aksjen handles i skrivende stund rundt DKK 59,50, og vi ser altså et potensiale for aksjen på nær 35 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Bang & Olufsen hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Bang & Olufsen is a manufacturer of an exclusive range of televisions, music systems, loudspeakers, telephones, and multimedia products. The company operates within two business areas, Business-to-Consumer (B2C) and Business-to-Business (B2B). B2C products are sold through own stores as well as through third party retailers and online. Within the B2B segment Bang & Olufsen has entered into partnerships with several automakers.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.bang-olufsen.com


Kilde Chart: vikingen.seTeliaSonera (Ticker: TLSN, Land: Sverige)

TeliaSonera viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst et sterkt kjøpssignal etter å ha brutt opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt SEK 50,50, og det er nå støtte ned mot det nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Det er også støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt for aksjen rundt SEK 50,50-nivået.

Videre oppover så er det noe teknisk motstand rundt SEK 53,00, men deretter er det lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 56,00-57,00.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for TeliaSonera så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjenn ved SEK 57,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til TeliaSonera hos Nordnet her...

Kort om selskapet: TeliaSonera is Europe's fifth biggest telecom company providing mains/networks and telecom services. TeliaSonera operates in the Nordic region, the Baltic states, Spain and in the growing markets in Eurasia, including Russia and Turkey. The services are marketed under the brands Telia, Sonera, Halebop, NetCom, among others.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.teliasonera.se


Kilde Chart: vikingen.seAlm. Brand A/S (Ticker: ALMB, Land: Danmark)

Alm. Brand viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen konsliderer i det helt korte bildet, og finner teknisk støtte rundt DKK 44,00.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå et en ny vending opp for aksjen gjerne er nær forestående.

Videre oppover er det lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt DKK 60,00.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Alm. Brand A/S så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved DKK 60,00 på 6-12 måneders sikt. Aksjen handles i skrivende stund rundt DKK 46,30, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 30 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Alm. Brand A/S hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Alm. Brand is a Danish, financial group, consisting of a listed holding company, which has a number of subsidiaries. The Group operates in general insurance, banking and life and pension insurance, and operated investment firm as part of the primary operating activities.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.almbrand.dk

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar